Pozor na novodobé „šmejdy“

Pozor na novodobé "šmejdy"

V minulém příspěvku jsem psal podrobně o založení živnostenského oprávnění pro vedlejší výdělečnou činnost při hlavním pracovním poměru. Touto registrací ale "jízda" nekončí.

Pravděpodobně se vám stane, že pár dnů po registraci si vás všimne Česká komora firem a živnostníků nebo jiná podobná SOUKROMÁ firma (caps lock běžně nepoužívám, ale tady jsem prostě musel). Ta vás písemně upozorní na zápis do jejího rejstříku firem a pošle vám rovnou i vyplněnou složenku na úhradu nákladů na tento zápis. Aktuálně se jednalo o částku 2410 Kč. Na živnostenském úřadě vás na to pravděpodobně upozorní, a když si tento soukromý subjekt vygooglíte, zjistíte to stejné - NIC NEPLAŤTE! Jedná se o soukromé firmy, které využívají informací z veřejných "státních" rejstříků, kde jste jako podnikatel uveden a zašlou vám úředně vypadající dopis vyzývající k platbě. Vězte, že veškeré náklady na založení živnostenského oprávnění jste uhradili v rámci poplatku 1000 Kč při registraci na Živnostenském úřadě a nejste povinni nic dalšího nikomu platit. Nenechte se zmást formou dopisu:

 • dostanete "číslo jednací",
 • text je plný právních výrazů a nařízení (třeba i z EU),
 • splatnost je 14 dní od doručení dopisu,
 • kulaté razítko na konci,...

Nic z toho neznamená, že se jedná o oficiální státní instituci nebo že jste povinni něco uhradit.

V zápatí dopisu si můžete všimnout, že se jedná o společnost s ručením omezeným, tedy soukromou firmu. V některých příspěvcích na internetu se dočtete, že se jedná o "novodobé šmejdy". Samozřejmě takové firmy žádné zákony neporušují, a prostě jen dělají svůj byznys. Do svého rejstříku vás zaregistrují, údaje o vaší osobě nebo firmě na svém webu uvedou. O tom, že se tím zviditelníte, by se dalo polemizovat. Při googlení rejstříků podnikatelských subjektů jsem nikdy na tento konkrétní nenarazil. Názor si tedy udělejte sami, já aplikoval jednoduché řešení...

Jednotný registrační formulář

Založení živnostenského oprávnění

Založení živnostenského oprávnění

Tento příspěvek bude docela jiný, než je na mém webu běžné. Před nějakou dobou se mi naskytla příležitost výroby rekvizity na zakázku. Doposud jsem měl možnost přivýdělku pouze v rámci zákonem stanovených podmínek pro dohody o provedení práce, pracovní činnosti nebo smlouvy o dílo. Nicméně tyto možnosti mají svá omezení. Rozhodl jsem se založit živnost - stát se OSVČ.

Na internetu najdete spoustu stránek zabývající se problematikou založení živnosti, ovšem ve většině případů jsou napsány spíše právnickou než "lidskou" mluvou a navíc se primárně věnují založení živnosti pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Rozhodl jsem se proto napsat jednoduchý návod pro "podnikatele" jako jsem já, tedy osobu provozující samostatně výdělečnou činnost vedlejší při hlavním pracovním poměru.

Chci ale upozornit, že nejsem právník, úředník, ani žádný jiný odborník v tomto oboru, proto zde popíšu pouze svoje vlastní zkušenosti a za správnost mého postupu tedy neručím. Také jsem se registroval pouze k živnosti volné, na kterou nejsou potřebné žádné další podklady než vyplněné formuláře. O které obory se konkrétně jedná naleznete níže.

Živnost při hlavním pracovním poměru

V případě, že obor vašeho podnikání je stejný jako obor podnikání vašeho zaměstnavatele, musíte od něj mít písemné svolení k jeho provozování. Pokud se o stejný obor nejedná, nemusíte ho o založení živnostenského oprávnění žádným způsobem informovat. Já ovšem doporučuji o této skutečnosti svého zaměstnavatele informovat, aby v budoucnu nevznikly zbytečné rozepře, pokud by se o tom dozvěděl. Určité "podezření" by mohl zaměstnavatel získat v okamžiku, kdy ho budete informovat, že si budete daňové přiznání dělat sám.

Daňové přiznání

Ano, daňové přiznání je jedna z věcí, se kterou se budete muset vy (a já bohužel taky) v budoucnu vypořádat. Samozřejmě se jistě najdou zaměstnavatelé, kteří by ho za vás vypracovali, ovšem v tom případě byste mu museli poskytnout veškeré potřebné podklady z vaší podnikatelské činnosti. Daňové přiznání, které mě po novém roce čeká, musí kromě příjmů z podnikatelské činnosti zahrnovat i příjmy a zaplacené zálohy a pojištění od vašeho zaměstnavatele. Tyto podklady by vám měl zaměstnavatel poskytnou na konci roku, přesněji po vaší poslední výplatě za předchozí rok (tedy cca v půlce ledna). Až toto téma bude aktuální, určitě o tom napíšu nějaký další článek.

Živnostenský úřad

Přátelé, kteří podnikají, mi říkali, že založení živnosti je velmi snadné. Stačí zajít na Živnostenský úřad (ŽÚ) a tam se mnou všechny formuláře projdou a řeknou přesně co dělat, co kam vyplnit a kam poslat. Díky současnému nouzovému stavu ale byla má zkušenost naprosto jiná.

Na Živnostenský úřad v Brně je potřeba se objednat. Na stránce ŽÚ také najdete odkaz na Ministerstno průmyslu a obchodu (MPO), kde se nachází veškeré potřebné formuláře. Pro registraci na Centrálním registračním místě (CRM, tak také říkají místu na ŽÚ, kde se registrujete) budete potřebovat:

Na webu ŽÚ se dočtete, že si máte všechny formuláře vytisknout a předem vyplnit. Zbylo mi pár kolonek, se kterými jsem potřeboval poradit přímo na úřadě. Z důvodu nouzového stavu si mě na chodbě odchytil zaměstnanec a rovnou se ptal, jestli mám vše vyplněné. Naštěstí byl ochotný a poradil mi s kolonkami, kde jsem nic neměl. Detailně si je projdeme na následujících řádcích. Bohužel mi ale oznámil, že registraci na finanční úřad (to je ta poslední v seznamu nahoře) v nouzovém stavu nedělají a musím si ji zařídit sám.

Jednotný registrační formulář (JRF)

Nebudu zde popisovat pole, která jsou zcela jasná, ale zaměřím se na ta "problematičtější". I některá z nich se mohou zdát jasná, ovšem ne pro každého.

Jednotný registrační formulář

ČÁST A - PODNIKATEL

01 Podnikatel

o) identifikační číslo osoby: Za předpokladu, že jste nikdy nebyli OSVČ, žádné IČO nemáte přidělené, a tudíž zde nic nevyplňujete.

02 Adresa bydliště

Jedná se o místo trvalého pobytu, tedy to, které máte na občanském průkazu.

03 Adresa sídla

Většinou se shoduje s adresou trvalého pobytu. Není třeba nic vyplňovat.

05 Předmět podnikání

Zde uveďte pouze "VOLNÁ". Obory budou upřesněny v příloze.

06 Provozovna

Pokud stejně jako já provozovnu nemáte, není třeba nic vyplňovat.

Jednotný registrační formulář

ČÁST B - OZNÁMENÍ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) musí být o zahájení vašeho podnikání informována. Předem si zjistěte, kde se vaše OSSZ nachází - toto se také řídí místem vašeho trvalého pobytu.

ČÁST C - OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

Zde stačí vyplnit údaje z vaší kartičky pojištěnce, kterou by měl mít každý v peněžence. Žádná další příloha není potřeba.

ČÁST D - OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Zde opět není potřeba nic vyplňovat. Tedy za předpokladu, že neplánujete mít zaměstnance.

ČÁST G - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Dále jsem vyplnil pouze kontaktní údaje. Nic dalšího nebylo potřeba.

Seznam oborů činností náležících do živnosti volné

Zde zaškrtněte jednotlivé obory, kterými se budete při svém podnikání zabývat. Množství není omezené, ovšem případné úpravy v budoucnu jsou zpoplatněny (v současné době 500 Kč). Můžete tedy zaškrtnout úplně všechny a nemusíte přemýšet, co vybrat.

Okresní správa sociálního zabezpečení

Příloha pro správu sociálního zabezpečení

Identifikační část pro podnikatele

Stejně jako u JRF prozatím IČO nemáte, tudíž nevyplňujete.

02 Vyplní ta OSVČ, která...

Zde se vám bude hodit pracovní smlouva, kterou máte u svého zaměstnavatele. Vyplňte údaje podle ní.

04 Insolvenční řízení

Pevně věřím, že žádné proti vám zahájeno nebylo.

05 Samostatnou výdělečnou činnost...

Předpokládám, že většinou také ne.

Na druhé straně stačí doplnit jméno a příjmení, místo, datum a podpis.

Zvláštní příloha pro finanční úřad

Jak jsem napsal výše, kvůli aktuální situaci nebylo možné vyřídit registraci na FÚ v rámci návštěvy ŽÚ, proto s tímto formulářem nemohu pomoci. Doporučuji se předem informovat na vámi vybraném ŽÚ, zda aktuálně umožňují registraci na FÚ a případně formulář projít předem se zaměstnancem telefonicky.

Finanční úřad

Jak jsem již napsal na CRM mi odmítli vyřídit registraci na Finanční úřad (FÚ). Pokud se to stane i vám, je nutné zanést nebo poslat formulář na FÚ v místě vašeho trvalého pobytu. Formulář najdete také na webu MPO:

Stejně jako u předchozích formulářů jsem se v některých kolonkách ztrácel, a proto jsem si na úřad zavolal, zda by mi s tím pomohli. Paní byla velice ochotná a všechny kolonky, jednu po druhé, se mnou po telefonu prošla a řekla mi přesně, co tam vyplnit, abych to mohl poslat poštou a nemusel za ní jezdit přes půl republiky.

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Zde se bude jednat o vyplnění v mém případě. Může se stát, že se vaše registrace bude lišit.

02 a) k dani z příjmů fyzických osob

Pouze u této kolonky jsem vyplnil "ANO", vše ostatní "NE".

12 Oprávnění k podnikání

Identifikační číslo jsem vyplnil, protože před registrací na FÚ mi již přišel výpis z živnostenského rejstříku, kde bylo uvedeno.

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

15 Čísla účtů...

Dle informací od paní na úřadě není třeba vyplňovat. Vyplnění ovšem usnadní vrácení případných přeplatků na daních. Ačkoliv to není povinné, založil jsem si pro účely podnikání oddělený osobní účet (není potřeba mít podnikatelský). Pokud číslo účtu uvedete, zapište "ANO" pro potvrzení, že vlastníkem účtu je daňový subjekt (vy).

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Dále stačí pouze datum a podpis.

A máme hotovo

Pro registraci je nutné na ŽÚ uhradit správní poplatek ve výši 1000 Kč, doporučuji si připravit hotovost pro případ, že by platba kartou nebyla možná. Poté již stačí pouze čekat na vyrozumění ze všech úřadú a institucí, kterým se skutečnost vzniku nové OSVČ oznamovala.

Dejte si pozor na novodobé "šmejdy"

Čtěte doplnění článku zde:

Pozor na novodobé “šmejdy”

Přechod na nový hosting

Téměř dva roky po tom, co jsem se pustil do tvorby webu, nastal okamžik, kdy můj původní hosting "START" kapacitně nestačil. Nastal čas přesunout se na výhodnější a především "NoLimit" hosting. Právě jsem web přesunul. Vzhledem k tomu, že tvorba webu a tvoření jeho obsahu jsou značně rozdílné věci a ta první není mou silnou stránkou, je možné, že ze začátku nebude všechno úplně stoprocentně fungovat. Buďte prosím trpěliví a na případné problémy či chyby upozorněte mailem nebo zprávou na sociálních sítích. Děkuji a držme si palce...

PS: Myslím, že ta fotka vystihuje přesně můj stav a pocity při přesouvání a nastavování webu...

PF2020 CNC laser

PF 2020

Do nového roku všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ale také hodně inspirace, kreativity, vydařených projektů a trpělivosti!

Ne vždy se vše podaří na první pokus, stejně jako kresba světlem... Nebo spíš laserem...

Mini Maker Faire Bratislava - Stará Tržnica

Mini Maker Faire Bratislava 2019

Letos jsem si řekl, že navštívím co nejvíce Maker Faire v okolí. A když už jsem byl ve Vídni, nemohl jsem vynechat ani ten bratislavský. Ačkoliv jsem se i tentokrát hodně těšil, nemohu pominout první špatný dojem...

Parkování

Do Bratislavy jsem se autem vydal poprvé v životě. Samozřejmě mě napadlo, že by parkování v centru hlavního města Slovenska mohl být problém, a proto jsem se podíval na stránky Maker Fire Bratislava. I když jsem se opravdu snažil, žádné informace o parkování jsem nenašel, tudíž jsem se vydal cestou googlení. Našel jsem stránku visitbratislava.com, kde bylo popsáno parkování v zónách na ulicích a uzavřených parkovištích. S tímto jsem se tak nějak smířil, protože přeci kdyby parkování byl problém, určitě by o tom něco organizátoři psali. Ale oni nepsali. A problém to byl. Nebudu se tu rozepisovat o tom, kolik předpisů jsem pravděpodobně porušil, kolik vlasů mi zešedivělo, kolik vypadalo a kolik jsem si jich sám vytrhal. Tedy jen možná do budoucna by bylo vhodné myslet i na "přespolní" nebo "přeshraniční", chcete-li, a nějakou tu informaci o parkování na web uvést. I kdyby to mělo být: "Zaparkujte pred Bory Mall a príďte pešo."

Druhá šance

Někdy je lepší na první dojem zapomenout, a proto jsem se rozhodl, že se neotočím (po šesté) okolo Staré tržnice a nepojedu domů. No přiznávám, hlavní důvod byl, že jsem měl zaplacenou vstupenku a registraci na workshop, na který jsem se moc těšil a o kterém budu psát později...

Po úspěšném zaparkování jsem se vydal s navigací k místu konání. První příjemné překvapení bylo, že jsem nakonec parkoval asi 200 m daleko. Druhé a mnohem větší bylo místo konání akce.

Stará tržnica

Pro konání prvního slovenského Maker Faire (stejně jako v Brně v "Mini" verzi) organizátoři zvolili Starou tržnicu. A musím přiznat, že rozhodně nešlápli vedle.

"Stará tržnica je historická budova z roku 1910. Za svoju vyše storočnú históriu slúžila mnohým účelom; ako trhový priestor, aj ako sklady a štúdiá pre STV. Od roku 2013 sa o budovu, ktorá je majetkom mesta stará občianske združenie Aliancia Stará Tržnica. Dovtedy niekoľko rokov nevyužívanú tržnicu revitalizuje ako trhové miesto a kultúrny stánok."

(Zdroj.: staratrznica.sk)

Samozřejmě do budoucna je možné, že se prostory stanou nedostatečnými, ale myslím, že ještě minimálně jeden až dva ročníky se sem vejdou. Přeci jen na ochozu haly bylo ještě docela dost místa.

Makeři

Co si budeme povídat, společná historie se nezapře a stejně jako Česko i Slovensko zažilo doby, kdy bylo nutné mít zlaté "československé socialistické" ručičky a čeho bylo nedostatek, museli si lidé vyrobit sami. Zatímco v té době to byla nutnost, v dnešní době se k tomu vracíme jako ke koníčku.

Kromě klasických "řemesel" jako výrobků ze dřeva a kůže zde nemohly chybět moderní technologie a trendy. Tudíž na každém druhém stánku byly k vidění 3D tiskárny nebo výrobky z ní, nechyběl tu a tam nějaký robot, cosplay nebo výrobky z (na první pohled) odpadu.

Celý prostor Staré tržnice byl rozdělen do "ostrovů". Byly jimi v přízemí: "Ostrov elektrotechniky a robotiky", "Ostrov umenia a dizajnu", "Ostrov 3D tlače", "Ostrov vzdelávania", "Ostrov zábavy", na ochozu v poschodí potom "Ostrov ekológie a prírody" a kromě stanoviště pro workshopy a zázemí pro vystavovatele také Chill out a dětský koutek.

Pochopitelně nemohl chybět stánek generálního partnera Prusa Research. Stejně jako jsem psal v příspěvku o Mini Maker Faire Brno, byl zde pouze v "mini" verzi, ovšem oproti Brnu jsem zde zahlédl i samotného Josefa Průšu (možná byl i v Brně, ale tam jsem ho neviděl).

Workshop

Jak jsem psal v úvodu a avizoval i na instagramu, na konci mé návštěvy jsem se zúčastnil workshopu "Paralelná Polis a Tom Pástor: Digitálne zrkadlo". Popravdě měl jsem docela štěstí, protože pár hodin po mé registraci byl již workshop plně obsazen, jelikož kapacita byla pouze 8 makerů.

Jak už samotný název napovídá, jednalo se o výrobu malého digitálního (chytrého) zrcadla s displejem, které vám dokáže zobrazit různé informace dle vašeho naprogramování. Základem je 3,5" TFT LCD displej a Raspberry Pi Zero. Jelikož jsme ale dostali operační systém i s veškerým nastavením "ready to go" na paměťové kartě (mimo jiné, proto, že na programování nebyl čas, ani prostředky - PC pro všechny), rozhodl jsem se hned po návratu domů celý systém upravit. V základní "demo" verzi totiž zrcadlo zobrazovalo datum, čas, počasí (pravděpodobně to v Bratislavě) a kurz Bitcoinu. Tom nám na sebe dal e-mail a nabídl jakoukoliv asistenci při úpravách funkce, ale to bych nebyl já, abych na to nezkusil přijít sám. Protože bych ale rád rozepsal i veškeré své "nové" nastavení, rozhodl jsem se o zrcadlu napsat extra příspěvek, kde bude vše rozepsané dopodrobna i pro absolutní "Raspberry-Linux-Raspbian-Magic-Mirror" laiky. Prosím tedy ještě o pár dní strpení.

Chytré zrcadlo - Paralelná Polis

A jsme zase v závěru. Ačkoliv první ročníky různých akcí mohou být těžké, Maker Faire má díky své historii a pevné základně jistou výhodu. A proto všechny Maker Faire, které jsem letos navštívil, a to i ty první ročníky, neskončily zklamáním a vždy si z nich odnesu nadšení a inspiraci pro to dělat něco nového. Díky.

Festival Prototyp Brno - The Moon

Mini Maker Faire Brno 2019

Konečně! Maker Faire přivítal i do Brna! Sice pouze ve své "Mini" verzi, ale i tak věřím, že je to první krok k něčemu mnohem většímu. A víte co? Kdyby to "Mini" neměl v názvu, nikdo by si žádné "malosti" asi ani nevšiml. Rozhodně ne, když vezmeme v potaz, že se jednalo o první ročník. A ani bych se nebál srovnání s Maker Faire ve Vídni, kterého jsem se také účastnil. Tedy s jedním rozdílem. Ten Brněnský mi přišel větší. Minimálně zvolený prostor tak rozhodně působil.

Festival Prototyp

První Mini Maker Faire Brno byl spojen také s festivalem Prototyp. Festivalem umění, vědy a technologií. Toto spojení není příliš překvapivé vzhledem k tomu, že Prototyp vznikl v roce 2014 jako akce s cílem propojovat svět umění, vědy a technologií, což má k Maker Faire docela blízko. Ovšem to umění je zde jádrem všeho. Ať už abstraktní, nebo praktické - spojené s technologiemi.

Zahájení festivalu Prototyp

Zahajovací večer festivalu Prototyp proběhl již v pátek 18. 10. 2019. Úvodu se ujalo trio violoncellistů Osamělé Palačinky, které svou hudbou dokreslovalo atmosféru vernisáže umělecké expozice. O jednotlivých exponátech si můžete přečíst na oficiálních stránkách festivalu. K nalezení zde byly abstraktní obrazy nebo i obrazy v reálném čase vytvořené umělou inteligencí v počítači, sochy vytvořené nejen pomocí 3D tisku, virtuální reality a mnoho dalších exponátů propojující umění s technikou.

Ve 20:30 návštěvníky čekala módní performance složená ze dvou projektů. Zahájení se ujala značka Mars Industries která z netradičních a často recyklovaných materiálů vyrábí batohy a další módní doplňky. V hlavní roli potom projekt Audire Fluctus - koncept oblečení zabývající se detekcí a odstíněním elektromagnetického vlnění, které penetrují nejen vodu a zemskou atmosféru. Uživatel oblečení tak může vnímat skryté působení všech elektrických zařízení, může poslouchat město, bouřku nebo polární záři. (Oficiální text projektu)

Za zmínku také určitě stojí audiovizuální show, která performance provázela a které se ujali umělci z uskupení VISUALOVE. "Výstavní" show poté byla k dispozici i následující dny festivalu.

Následovaly další hudební produkce - DJ Florex a Skautská Arábie.

Celá umělecká expozice byla k dispozici i návštěvníkům Mini Maker Faire Brno oba následující dny.

Mini Maker Faire Brno 2019

Ale už zpět k brněnskému Mini Maker Faire 2019. Na prvním ročníku brněnského Maker Faire na vás čekalo bezmála 70 makerů a nespočet inspirativních aktivit. (Zdroj: Katalog Mini Maker Faire Brno).

V prvé řadě je na místě pochválit organizátorům zvolené prostory. Pavilon A brněnského výstaviště je prostorný (na rozdíl od vídeňského Maker Faire) a prosvětlený (na rozdíl od Pražského Maker Faire). Zároveň je relativně členitý, a proto ideální pro spojení s festivalem Prototyp, který tak mohl mít své "soukromí".

Ač čísla, která neznám, mohou vypovídat o něčem jiném, mám pocit, že v Brně se na festivalu roztrhl pytel s workshopy a kreativními dílnami. Možná za to může právě vnímání prostoru nebo uspořádání jednotlivých stánků, ale přišlo mi, že možností jak se "vyřádit", zde bylo více něž na jakémkoliv Maker Faire, který jsem v minulosti navštívil.

Dominanty

A teď se dostaňme k dominantám Mini Maker Faire Brno 2019. Bezpochyby největšími bylo vzduchové dělo, které bylo k vidění i na prvním pražském Maker Faire a unikátní instalace Reflexe tvořená 91 hexagonálními zrcadly (pokud jsem to dobře spočítal).

Další byl stánek s Teslovými transformátory, které nejen vizuálně, ale u zvukově přitahovaly pozornost.

Prusa Research

Co naopak za dominantu nelze považovat je stánek Prusa Research. Ovšem v žádném případně ne ve špatném slova smyslu. Je pochopitelné, že první ročník a ještě k tomu v "mini" verzi je něco, k čemu je třeba přistupovat opatrně. Rozhodně ale stánek nabídl vše, co se od něj očekává. Vstřícný personál, ukázku Prusamentu, výtisků a všech tiskáren, které Prusa Research nabízí. A to včetně novinky Original Prusa MINI.

Original Prusa MINI

V žádném případě pouhý pohled nestačí k napsání plnohodnotné recenze a ani tento článek k tomu není určen. Nicméně musím napsat, že přes prvotní skeptický názor na 3D tiskárny tohoto typu jsem byl mile překvapen kvalitou provedení. A jakožto zastánce barevných displejů: Well done!

A jak příspěvek uzavřít? Tradičně pozitivně! Jako bastlíř, kutil, kreativec a samozvaný kdo ví co ještě jsem velice rád, že se Maker Faire šíří Českem, a jak jsem napsal na Instagram: "Bude za rok víc než mini?" Já doufám, že ano.

Osvětlení LED na svatbě

Prázdniny jsou za námi

Ačkoliv se může zdát, že jsem si dal v létě "voraz", opak je pravdou. Měl jsem tu čest být součástí jedné úžasné svatby, kde byla pod mojí taktovkou, mimo jiné, výzdoba a osvětlení. Právě osvětlení pro mě bylo novou výzvou, která mě neskutečně bavila, a proto jsem se i rozhodl na web přidat novou kategorii projektů a to právě "Osvětlení". Zároveň jsem se rozhodl o menší úpravu struktury menu, kde jsou nyní projekty přehledněji rozděleny do jednotlivých kategorií. Toho si určitě všimnete.

CNC fréza

Další novinkou je CNC fréza v mém vybavení. Detailní článek o její volbě a zprovoznění mám také do budoucna v plánu napsat.

Zároveň nezapomínám na svou chytrou domácnost. Neměl jsem sice čas detailně zkoušet všechny funkce Google Home Hubu, abych o něm mohl napsat podrobný článek, nicméně nezanedbatelnou součástí chytré domácnosti jsou i chytré zásuvky. Ty mám v současné době tři, použité nejen na spínání dekorativního osvětlení, ale jedna je i součástí systému regulace vytápění. O tom také budu psát detailněji.

3D tiskárna - LUFREE 3D printer

Zapomínat nesmím ani na svou tiskárnu LUFREE 3D printer, jejíž vývoj stále pokračuje. Bohužel v poslední době mě začala zlobit regulace teploty trysky. Pravděpodobně bude chyba v kabeláži, protože k problémům začalo docházet  během okamžiku, ale jako u mnoha dalších projektů jsem se ještě nedostal k její opravě. Následovat by měl článek o driverech TMC2130, které pro servomotory používám. Ve vzdálenější budoucnosti se chci vrhnout na kompletní redesign a výměnu bloku s extruderem.

No... Jak vidno, práce mě čeká hodně. Hurá do toho!

Maker Faire Praha - Výstaviště

Maker Faire Prague 2019

Na začátku května jsem navštívil Maker Faire ve Vídni a avizoval jsem, že se chystám i na ten pražský. A tak se taky stalo. Maker Faire v Praze se konal již podruhé a to o víkendu 22. a 23.6.2019. Místo konání bylo stejně jako loni v prostředí Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. O tom, co je Maker Faire jsem psal již v příspěvku o tom ve Vídni, proto ho nebudu popisovat znovu. Co sem ale chci napsat, je pár vět od programového ředitele Jiřího Zemánka z úvodu katalogu k pražskému Maker Faire.

"Byli jsme zvyklí, že přístup "udělej si sám" je motivován nedostatkem věcí.

Dnes si věci můžeme vyrábět ne proto, že nejsou, ale proto, že chceme proměňovat své nápady ve skutečnost."

Na Maker Faire v Praze se letos přihlásilo téměř 200 projektů z celého světa, 40 vystoupení na pódiu, 40 workshopů a nespočet kreativních aktivit. (Zdroj: Katalog Maker Faire Prague)

Co bylo k vidění?

A teď se budu opakovat. Nabízí se spíš otázka, "Co k vidění nebylo?". No jedna odpověď mě napadá. Letos nebylo k vidění největší vzduchové dělo na světě, které bylo loni velikým lákadlem. Na druhou stranu se sešla spousta věcí nových a neméně zajímavých. Oproti loňsku bych řekl, že letošní rok vynikal množstvím workshopů a různých dílen pro tvorbu na místě. Zábavu zde dle mého našli především mladší návštěvníci a děti, pro které byl letos připraven i dětský koutek. Nebudu vám nic nalhávat - kvůli nabytému víkendovému programu jsem neprocházel podrobně stánek po stánku. Také se jakožto "samozvaný maker jak Brno" hned tak něčím nenadchnu (3D tiskárny, lasery, pájky, chlorid železitý a UV lampy má doma přeci každý). Proto nechám na každém, jak moc podrobně si jednotlivé makery a jejich expozice nastuduje z oficiálního webu akce. Místo šesti knedlů textu s hromadou omáčky přidám raději opět pár fotografií projektů, které mě při průletem výstavištěm zaujaly.

Pochopitelně k vidění toho bylo mnohem a mnohem víc. Ale prostě... To musíte vidět na vlastní oči. Obzvlášť, pokud jste kreativní a šikovní, rádi zkoušíte nové věci nebo něco tvoříte. Maker Faire přináší zábavu pro celou rodinu a upřímně, za rodinné vstupné do kina byste dali mnohem víc než za celodenní vstupenky na festival plný zábavy, kreativity a inspirace.

Hotel Spejbl - netradiční způsob ovládání loutek.

Tisk z čokolády a čokolády na čokoládu.

MSLA 3D tiskárna SL1 od Prusa Research s.r.o.

A stejně jako v závěru příspěvku o Maker Faire ve Vídni se nabízí otázka:

Co dál?

Osobně jsem rád, že se akce tohoto typu u nás rozvíjí a rozhodně si nenechám ujít další regionální akce Maker Faire. Nejbližšími z nich (především místem konání) budou Mini Maker Faire Brno (19. a 20. října 2019) a kdo ví, možná se zajedu podívat i Mini Maker Faire Bratislava (15. listopadu 2019). Kompletní seznam všech akcí po celém světě najdete na oficiálním webu Maker Faire, můžete se tak klidně i dříve zajet podívat do Německa, Belgie nebo i mnohem dál. Prostě kam vás to bude nejvíce táhnout.

Maker Faire Vienna 2019

Když se řekne "Fair", vzpomenu si na překlad jednoho staršího telefonu, který psal u Wi-Fi: "Síla signálu: veletrh“… Ale moment. "Veletrh" nám slovník překládá jako "Fair" bez "e" na konci. Tak kde se vzalo v názvu "Maker Faire"? Asi bezvýznamnou zajímavostí je, že "Faire" ve francouzštině znamená "dělat, udělat, vytvořit". Přiznávám se rovnou, že průzkumu názvu akce jsem moc času nevěnoval, a proto jsem se smířil s faktem, že "Faire" je starší tvar slova "Fair", a tudíž by význam měl být stejný i v kontextu s názvem této akce. Možná použití staršího tvaru slova (a pro mě dostatečné jako vysvětlení) souvisí s tím, že lidé, pro které je akce určena, se vracejí k tomu, že něco vytváří, místo aby to kupovali, proto je i tento starý tvar použit v názvu akce.

Co je Maker Faire?

A co tedy Maker Faire je? Jedná se o celosvětovou výstavu („přehlídku“, někdy se též uvádí „festival“) vynalézavosti, kreativity a tvořivosti. "Celosvětová" neznamená, že se lidé z celého světa sjedou ve Vídni na jedné akci, ale že se koná v různých termínech na různých místech po celém světě. Kromě Vídně je to například Berlín, New York, Tokyo, Hannover, Záhřeb, Řím, Shenzhen, Paříž a mnoho dalších. Od loňského roku k nim patří také Praha, ale k tomu se dostaneme později.

První Maker Faire se konal v roce 2006 v San Franciscu, v roce 2017 se již po celém světě konalo 30 velkých festivalů a 190 nezávislých minifestivalů. (Zdroj: makerfaire.com)

Co je zde k vidění?

Při této otázce mě napadá spíš: „Co zde není k vidění?“. Na Maker Faire najdete kutily, vynálezce, designéry a kreativce ze všech možných oborů. Od zemědělství přes řemeslníky, jako ševce, kováře, truhláře, hrnčíře, dále různé umělce, sochaře, malíře, designéry až po elektrotechniky, konstruktéry a mnohé další.

Maker Faire Vienna

V loňském roce jsem se poprvé zúčastnil Maker Faire a to rovnou prvního ročníku pořádaného v ČR. Celý koncept mě nadchl, proto jsem se rozhodl letos navštívit i Maker Faire ve Vídni, kde se koná již od roku 2016. Místo konání je METAStadt, bývalá tovární hala, kde se nyní pořádají různé akce.

Do Vídně jsem se vydal až v neděli 5. 5. 2019. Dle informací na webu jsem věděl, že se u areálu nachází parkovací plocha, ale s omezenou kapacitou, o čemž jsem se přesvědčil na vlastní kůži. Naštěstí se nedaleko komplexu nachází hobby market s velkým parkovištěm, kam mě jedna z pořadatelek (anglicky) navedla a kde nebyl žádný problém zaparkovat. Celý komplex je obrovský a chvilku tvá, než se dostanete ke vstupu. O to nepříjemnější je potom překvapení, když zjistíte, že celý vídeňský Maker Faire se koná v jedné hale s plochou „pouhých“ 4800 m2. Tato plocha je v členitém prostoru rozdělena mezi „víceméně“ dvě patra (jedna část je tvořena jakýmsi mezipatrem).

Hned za vstupem vás uvítá banner „Willkommen/Welcome“ a víceméně otevřený prostor. Čím více ale zacházíte do uliček ke stolkům vystavovatelů, zjistíte, že prostoru jaksi ubývá. Seznam vystavovatelů a detaily si můžete dohledat na webu akce, nebudu se tady rozepisovat s informacemi, které lze lehce najít jinde. Obecně by se ale dalo říci, že rozptyl zaměření byl opět obrovský. Byly k nalezení projekty a exponáty z oboru zemědělství, jako například domácí kompostér, dále chemie a různé pokusy pro děti. Řekl bych, že mnohem více než na pražském Maker Faire zde byla k vidění tvorba dekorací a šperků. Zajímavé byly také stánky s výrobky z odpadu, ať už se jednalo o šperky vyrobené ze starých DPS a stříbra nebo o různé tašky a doplňky ze starých pytlů od kávy (takových těch z kombinovaného materiálu – plast/hliník). "Samozřejmostí" jsou výrobky ze dřeva, kůže a dalších přírodních materiálů.

A nebyl bych to já, kdybych nezmínil elektrotechniku, různé roboty, 3D tiskárny a CNC stroje. Vejdete do haly a hned kousek od vás kráčí šestinohý robot, o pár metrů dál se vám nad hlavou vznáší dron. Popojdete k dalším stolům, kde robotická ruka drží kelímek, nebo vám stroj rovnou namíchá drink. Jinde robot skládá Rubikovu kostku nebo splétá provaz. Většina vynálezů je vytištěná na 3D tiskárně, některé díly jsou vyrobené na CNC frézách. Maker Faire je festival pro celou rodinu, proto na mnoha místech najdete workshopy pro děti, které si zde můžou zkusit pájet, něco sestrojit a výrobek odnést. Součástí celé akce jsou také partneři, kteří nabízí k prodeji potřebné nářadí a stroje. Od šroubováku přes Arduino až po celé 3D tiskárny a CNC frézy. Samozřejmostí jsou materiály pro 3D tisk, bez kterých se to neobejde. Podobné akce jsou ideálním místem k získání vzorků. Možná si vybavíte, jak jsem si "dělal srandu" ze sběračů na AMPERu, ale popravdě v tomto případě jde o něco trošku jiného. S 3D tiskem mám jisté zkušenosti a můžu říci, že pokud se někomu výtisky nedaří, nemusí to vždy znamenat, že dělá něco blbě. Ano, pravděpodobně skoro každému materiálu se dá přizpůsobit postup, aby výsledek "nefailnul", ale proč například máčet tiskovou podložku jakýmsi lepidlem či lakem, aby na ní výtisk držel, když stačí koupit materiál, který bude dobře držet sám o sobě? Nejsem si jist, kdo přesně to prohlásil, ale výrobci tiskových strun jsou často velice zkušení "plastáři" nebo chemikové, ovšem bez zkušeností s 3D tiskem. Mohou tedy produkovat sebelepší plasty, ale pokud neví, k čemu a jak se používají, může se stát, že pro tisk budou absolutně nepoužitelné. A k tomu se právě hodí na akci, jako je Maker Faire, se nestydět, o vzorky si říci a doma je v klidu vyzkoušet.

Co dál?

Možná je to subjektivní názor, možná ve Vídni bylo více návštěvníků nebo vystavovatelů, možná rozdíl mezi 6000 m2 a 4800 m2 je větší, než se zdá, možná členitá, víceúrovňová plocha působí menším dojmem, ale musím říci, že Maker Faire v prostředí Průmyslového paláce na pražském Výstavišti, s plochou přes 6000 m2 na mě loni působil mnohem příjemněji a "vzdušněji" a určitě si ho letos nechci nechat ujít. Pokud vás akce zajímá, neváhejte mrknout na informace na web Maker Faire Prague, který se v Praze uskuteční o víkendu 22. a 23. 6. 2019.

V každém případě ale musím říci, že Maker Faire mě baví. Ať už v menším či větším měřítku, vždycky se rád podívám, jak kreativní a šikovní dokážou lidi být a ještě navíc, když jsou ochotni se se svými výtvory pochlubit. Klobouk dolů. Rád bych do budoucna navštívil i další místa, kde se Maker Faire koná. Třeba Berlín, Paříž nebo Řím... Vždyť to není zase tak daleko. A kdo ví, třeba někdy budu také vystavovat nějaké své výtvory...

Jak na AliExpress?

V dnešní době se už snad každý setkal s nákupy na e-shopech a určitě nemalá část z těchto lidí slyšela nebo nakupuje i na AliExpress. Jelikož v následujících příspěvcích a projektech, které zde dokumentuji, často využívám komponenty nakoupené právě na AliExpress, rozhodl jsem se napsat článek o tom, jak postupuji při nákupech já. Pochopitelně nemůžu tvrdit, že je to nejlepší způsob, ale troufám si říci, že je lepší než koupit první nebo nejlevnější věc, na kterou narazíte.

Aplikace se vyplatí

Prvním krokem je instalace aplikace. A proč využívat aplikaci a neobjednávat přímo na webu? Když pominu otázku pohodlí, tak pro mě je hlavním důvodem fakt, že ceny produktů v aplikaci jsou často nižší, než ty v prohlížeči. V roce 2017, když jsem prováděl upgrade mé první 3D tiskárny (také z AliExpress), koupil jsem 2,5W laser pro gravírování. V té době byla cena v aplikaci 69 USD, v prohlížečí potom 159 USD. V současné době už rozdíl není tak znatelný.

Později budu psát o tom, jak důležité pro mě jsou recenze produktů, proto pokud zrovna sháníte laser, můžete dát na mé doporučení (během dvou let provozu jsem se nesetkal z žádným problémem) a koupit si stejný 2,5W laser, jako já.

Bezpečné a výhodné platby

Po instalaci už jen stačí provést registraci a můžete začít nakupovat. Platby na AliExpress se pochopitelně provádí kartou. Ne každý věří obecně online platbám, natož pak platbám do Číny, proto je možné zřídit si u nějaké banky účet bez poplatků, kde si budete udržovat nějakou menší čásku a z tohoto účtu platby provádět. Já osobně jsem se nesetkal s žádným problémem při platbách, nikdy mi z účtu nezmizelo nic, co by nemělo. Posledního cca půl roku používám pro platby platební kartu od Revolut, který nabízí vždy o něco výhodnější kurz než banka. Na každém utraceném dolaru se tak dá ještě cca 1 Kč ušetřit. Není to mnoho, ale když už mám Revolut, který používám na placení i při cestách do zahraničí, tak proč toho nevyužít...

(V době psaní článku Revolut nabízí USD za 23,07 Kč, MMB 23,87 Kč, UniCredit 23,73 Kč.)

Vyhledávání produktů

Než začneme podrobnosti o vyhledávání a výběru zboží, hodí se uvést ještě pár informací. AliExpress jako takový není klasický internetový obchod, ale platforma, které zprostředkovává obchod mezi prodejcem a kupujícím. Při vyhledávání zboží se na vás tedy vyvalí oxbrovské množství stejného zboží od různých prodejců. To se pak liší jednak cenou, ale třeba i kvalitou. A nejde vždy jen o kvalitu zboží samotného, ale i kvalitu služeb každého jednoho prodejce. Naštěstí i na toto AliExpress myslí, jak si napíšeme za moment.

Už při vyhledávání můžete použít některé z filtrů. Například aby se vám zobrazovaly pouze produkty hodnocené 4 a více hvězdičkami (maximum je 5), nastavit si rozsah ceny zboží, zda se mají zobrazovat pouze produkty s poštovným zdarma nebo z jaké země má být zboží posláno. Poslední možnost se hodí především u věcí s vyšší hodnotou, protože pokud si vyfiltrujete například "Ship from Germany", máte jistotu, že nebudete muset platit DPH a CLO. Ptáte se, jak je možné, že mi čínský e-shop pošle zboží z Německa? Jednoduše - některé větší čínské e-shopy, jejichž zboží je v EU hodně žádané, si zřizují na různých místech v Evropě sklady zboží, ze kterých ho pak odesílají. Využívají volného trhu EU a předpokladu, že lidé budou zboží z těchto skladů upřednostňovat právě pro to, aby se vyhnuli případným dodatečným platbám. Zboží z těchto skladů bývá někdy trochu dražší, jindy je třeba zaplatit poštovné. Pokud se ale jedná například o 3D tiskárnu za 10 000 Kč, je lepší si pár stovek připlatit, jednak máte jistotu, že nebudete muset doplácet DPH (21 %, platí se při ceně zboží+poštovné nad 22 EUR) a CLO (dle typu zboží, platí se při ceně zboží+poštovné nad 150 EUR) a také transport v rámci Evropy bude přeci jen šetrnější a rychlejší než celá dlouhá cesta z Číny.

Výběr produktu

Jak už jsem napsal, pokud vyhledáváte nějaké zboží, můžou se na vás vyvalit desítky nebo i stovky nabídek. Jak si tedy mezi tím vším vybrat? Já osobně výběr řeším pomocí více kriterií:

 1. Hodnocení produktu,
 2. hodnocení prodejce,
 3. způsob prezentace e-shopu:
  • množství a rozmanitost produktů v e-shopu,
  • popis produktu, správnost údajů,
  • kvalita a přesnost fotografií produktu,
 4. počet objednávek daného produktu,
 5. cena.

Při vyhledávání můžete použít různé řazení produktů. Kromě klasického řazení podle shody či ceny je možné nastavit řazení dle počtu objednávek.

Hodnocení produktu

Hodnocení produktu je jedním z nejdůležitějších kritérií. Pokud pro mě zboží není úplně důležité nebo má nízkou cenu, risknu i nákup produktu s hodnocením kolem 4,5 hvězdiček. Jinak ve většině případů z nákupu vyřazuji zboží s hodnocením nižším než 4,7 hvězdiček. Do hodnocení produktu zahrnuji i recenze a fotografie zákazníků.

Vždycky potěší, pokud je nějaká zpětná vazba i z ČR, ale není to pro mě podmínkou. Také pokud je u produktu 5 pozitivních hodnocení a 1 negativní (většinou proto, že byl balík po cestě ztracen dopravcem), neberu to až tak tragicky - prakticky se nejedná o hodnocení produktu, ale přepravních služeb.

Hodnocení prodejce

Další z kritérií je hodnocení prodejce. To je tentokrát uváděno v %. Stejně jako u hodnocení zboží i u prodejců mám limit nastavený. V tomto případě na 97 %. Pod tuto hranici jdu opět jen u zboží nízké ceny nebo menší důležitosti. Hodnocení se po rozkliknutí informací o prodejci (v e-shopu kliknout na název obchodu) dělí ještě na přesnost popisu zboží, komunikace se zákazníky a rychlost odeslání zboží. To je opět hodnoceno na stupnici od 1 do 5 (tentokrát bez hvězdiček). V této sekci také naleznete kompletní statistiky hodnocení od zákazníků.

Množství a rozmanitost produktů v e-shopu

Menší váhu, ale ne úplně zanedbatelnou, také věnuji rozmanitosti e-shopu. Pokud například kupuji drivery TMC2130 pro mou novou 3D tiskárnu, je pro mě dobrou známkou, pokud se e-shop zabývá primárně elektronikou, komponenty pro 3D tiskárny a CNC stroje.

Popis produktu, správnost údajů

K prezentaci e-shopu také patří přesnost popisu produktu. Pokud je popis nepřesný nebo zavádějící, případně zkopírovaný například od jiného typu produktu, je to známka toho, že vše není úplně v pořádku a v mém výběru prodejce to může hrát roli.

Kvalita a přesnost fotografií produktu

Další věc pro mě důležitá jsou fotografie produktu. Musí jich být dostatečné množství pro vytvoření "celkového obrázku" o produktu. Detaily produktu, jako například typy konektorů nebo různě nastavovací komponenty jsou velkým přínosem. Také kvalita fotografií hraje svou roli, nicméně pokud jsou zde fotografie "jako z katalogu" namísto těch reálných, napovídá to, že produkt ve skutečnosti může vypadat docela jinak a kvalita nemusí být taková, jak se na fotografii zdá. Pokud je to možné, porovnávám fotografie v recenzích od zákazníků s fotografiemi prodejce.

Počet objednávek daného produktu

U každého produktu je uvedeno množství realizovaných objednávek. Vždy upřednostňuji, když produkt zakoupilo větší množství zákazníků - v hodnocení produktu by také mělo být více recenzí, které jsou pro mě důležité.

Cena

Pochopitelně cena produktu také hraje svou roli. Pokud ale ostatní přednosti převyšují, často volím i vyšší cenu.

Finální výběr produktu

Produkty vybírám jednak při samotném vyhledávání, ale také využívám nabídky, které se zobrazí pod konkrétním produktem jako "Seller Recommendations", což jsou podobné produkty od stejného prodejce, nebo "More To Love", což jsou podobné produkty jiných prodejců.

Pokud mám na rozhodnutí více času, vyberu více prodejců a sestavím si tabulku, kam si sepíšu cenu, hodnocení produktu a hodnocení prodejce. Jindy zase do košíku přidám více produktů a pak postupným odmazáváním vyberu ten finální.

Sledování zásilky

Po výběru a zaplacení zboží už stačí jen čekat. No ne tak docela. Je dobré stav i následně sledovat. Po zaplacení objednávky prodejci ubíhá lhůta pro odeslání zboží (10 dnů). Někteří odešlou zboží během pár dnů, jiným to trvá téměř do uplynutí této lhůty. To mi trochu kazí dojem z daného prodejce, nicméně hned neházím mobil s aplikací do žita, protože se mi mnohokrát stalo, že zásilka pak dorazila mnohem rychleji, než ostatní.

Po odeslání zboží začíná běžet další lhůta. Ta už je o poznání delší, protože udává dobu, do které by vám zboží mělo dorazit. Může to být například i 60 dní. Tuto dobu je dobré si hlídat, protože po jejím uplynutí se objednávka automaticky potvrdí jako doručená.

Pro sledování zásilek používám aplikaci 17TRACK. Ta slučuje sledování zásilek obrovského množství přepravních společností v jedno.

Co když zásilka dlouhou dobu nedorazila?

Jak jsem již napsal výše, po odeslání zásilky ubíhá lhůta, do které musí být doručena, jinak bude objednávka automaticky potvrzena jako doručena. Kupující může před jejím uplynutím kontaktovat prodejce, aby tuto lhůtu prodloužil (pouze prodejce to může udělat) nebo může požádat o odeslání zboží znovu. To byly takové ty "mírnější" postupy. Může se ale lehce stát, že vás to čekání po dvou měsících už prostě přestává bavit a vy chcete vrátit peníze. V tom případě můžete otevřít spor s prodejcem o vrácení peněz. Pokud balík nemá mezinárodní sledovací číslo, jsou vaše šance na úspěch vyšší. Může se ale stát, že balík má mezinárodní sledovací číslo, tudíž je jeho pohyb vidět i v rámci ČR a pokud vám Česká pošta ztratí balík mezi Prahou a Brnem, bude se prodejce s vrácením peněz "cukat" a navrhovat vám ať kontaktujete poštu nebo ať zrušíte spor a pár dní ještě počkáte atd. Po letech zkušeností už tyto žádosti buď ignoruji a nebo v případě, že je prodejce slušný, se mu snažím vysvětlit, že to bohužel nepůjde. Pokud vám prodejce nevyhoví, případně vám navrhne řešení, které vy zamítnete (v aplikaci), po několika dnech se do sporu vloží AliExpress a učiní závěrečné rozhodnutí na základě důkazů, které předložíte. Jak je vidět na screenshotech, aktuálně řeším problém, že byl balík doručen na úplně jinou adresu. Přestože měl dorazit do Východních Čech, doručení bylo dle trackingu v Praze. Než spor otevřu, zkusím s prodejcem vyjednat, aby zboží odeslal znovu, pokud mi nevyhoví, sledovací informace a informace o adresátovi v objednávce jsou dostatečným důkazem k tomu, aby mi AliExpress peníze vrátil. Ano, AliExpress. Vzpomínáte, jak jsem psal, že je to platforma pro zprostředkování obchodu mezi prodejcem a zákazníkem? Mimo to zajišťuje také finanční tok od zákazníka k prodejci. Jednoduše řečeno, když si něco objednáte a zaplatíte, peníze od vás obdrží AliExpress. Až v okamžiku, kdy k vám zboží v pořádku dorazí, dostane peníze prodejce. V případě ztráty zboží nebo vyhraného sporu vám tedy AliExpress vaše peníze vrátí a prodejce nedostane nic.

Zboží dorazilo, ale je poškozené nebo neodpovídá popisu

Stejně jako při ztrátě zboží je v takovém případě možné otevřít spor. Zde je ovšem důležité mít dostatečné důkazy o tom, co není v pořádku. Já osobně provádím podrobnou fotodokumentaci již během rozbalování a to pro případ, že by bylo zboží poškozené. Na fotkách je pak jasně vidět, jak bylo zabaleno a jestli to bylo dostatečné pro bezpečný transport. Pokud zboží není rozbité, ale neodpovídá popisu, případně nefunguje jak má, je opět potřeba mít dostatečné důkazy. Například nabíjecí baterie, které měly mít kapacitu 3000 mAh, jsem přeměřil chytrou nabíječkou a zjistil, že je kapacita cca 300 mAh. Pro AliExpress byla dostatečným důkazem fotografie displeje nabíječky, kde byla konečná hodnota kapacity vidět. Dalším případem byly LED žárovky, které měly být stmívací, ovšem nebyly. Jako důkaz jsem natočil video, kdy v jednom lustru je skutečně stmívací LED žárovka zároveň s touto nefunkční a světlo je ztlumováno a zesilováno (pochopitelně jen jedna fungovala). Opět to byl dostatečný důkaz pro úplné vrácení peněz.

Zboží dorazilo v pořádku, odpovídá popisu

Ačkoliv toto někoho možná zajímat nebude, pro mě je to velice důležitá část celého článku. Jistě každý, komu zboží nedorazí nebo dorazí poškozené či neodpovídá popisu, velice rád napíše negativní hodnocení. Důležité ale je psát hodnocení i v případě, že je vše v pořádku. Jen si vzpomeňte, co jsem psal o výběru zboží. Hodnocení zákazníků je jedno z hlavních kriterií, podle kterého si zboží vybírám. Proto já osobně považuji nejen za slušnost, ale především za férovost napsat recenzi na všechny objednávky, které udělám. Výjimku tvoří pouze objednávky, které nebyly dokončeny kvůli problémům s transportem. Přeci jen, pokud zásilku ztratí dopravce, není úplně fér dát produktu, který jste nikdy nedrželi v ruce, 1 hvězdičku.