Ear saver levá strana

Ear saver

Ear saver

Asi před měsícem jsem začal pracovat na novém tvaru bavlněné roušky, a když už jsem se chystal na výrobu prototypu, došlo ke zpřísnění opatření a nutnost nosit na většině míst respirátor nebo chirurgickou roušku. To v domácích podmínkách jen tak nevyrobíte...

Aby byla zaručena těsnost průmyslově vyráběných ochranných prostředků, je třeba, aby gumičky za uši byly dostatečně napnuté a nevznikaly tak žádné průduchy. Většinu lidí ale po nějaké době gumičky začnou tlačit, při dlouhodobém nošení dokonce mohou způsobit vážná poranění.

Když nošení roušky po celou pracovní dobu začalo vadit i mně, rozhodl jsem se najít nějaký ten "ear saver", jak se tyto pomůcky nazývají. Český výraz by podle vyhledávání asi byl "držák respirátorů a ústenek". Jednoduše řečeno, gumičky nejsou zaháknuté za vaše uši, ale za pomůcku kterou máte umístěnou vzadu na hlavě. Nemusí se vždy jednat o plastový výtisk, dají se najít například i varianty látkové, háčkované, apod.

Vlastnosti ear saveru

Bohužel žádný z modelů, který jsem našel a zkusil vytisknout, mi nesedl úplně ideálně. Rozhodl jsem se proto pro vlastní návrh, který by vyhovoval všem mým požadavkům:

  • respirátor musí těsně sedět na obličeji,
  • ear saver musí být pohodlný na zátylku,
  • gumičky nebudou působit tlak na uši.

Ač se to zdá jako samozřejmost, spousta designů stahuje gumičky do jednoho bodu nad nebo pod ucho. Tím pádem je pak respirátor více přitáhnutý nahoru nebo dolů a na opačné straně tak vznikají větší mezery a respirátor dobře netěsní. Pokud takový ear saver umístíte za ucho, tak potom zase gumičky tlačí na jeho horní a spodní část. I když celkový tlak není tak velký, stále není příjemné takto respirátor nosit.

Vlastní návrh ear saveru

Můj návrh vychází z oválu, který sedne na zátylek, a upevnění gumiček respirátoru ve dvou bodech nad a pod uchem. Tím pádem na obličej respirátor sedne tak, jak jeho výrobce zamýšlel, pouze ucho nahrazuje plastový ear saver. Pro jednoduché a rychlé nasazení jsem se také rozhodl mít na jedné straně uchycení gumiček napevno a na druhou jsem navrhl vyvýšenou část se zkosením pro rychlé upnutí gumičky.

Model pro tisk si můžete stáhnout z Thingeverse.

Tisk ear saveru

Jako materiál pro tisk jsem zvolil a doporučuji PET-G, které je dostatečně pevné, ale zároveň pružné. Výška vrstvy může být 0,2 i 0,3 mm, na výslednou funkčnost to nebude mít vliv. Model nevyžaduje žádné podpory a tisk je podle nastavení vaší tiskárny hotový během 25-40 minut. Při natočení o 45° je možné tisknout na tiskovou podložku o rozměrech 200*200 mm.

Nasazení ear saveru je velice snadné a s trochou cviku již stačí jeden pohyb a respirátor ani ear saver není nutné dále nijak rovnat. Sedne vám na první dobrou.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP

Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP

Jako OSVČ jste povinni po odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020" a na vaši zdravotní pojišťovnu "Přehled OSVČ za rok 2020". Níže uvedené návody vychází z mé zkušenosti a nemusí pasovat úplně na každého. Také pochopitelně nemohu přebrat odpovědnost za jejich 100% správnost.

Česká správa sociálního zabezpečení

Při vykonávání vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v prvním roce neodvádíte žádné zálohy na sociální pojištění. O tom, že vykonáváte SVČ vedlejší, jste OSSZ informovali při registraci na Živnostenském úřadu. Nyní je na čase odevzdat "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020". Tiskopis naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Zde si ho můžete buď stáhnout a vyplnit ručně nebo podobně jako u interaktivního pdf z FÚ využít online formulář, který spoustu práce udělá za vás a ze kterého je pak možné již vyplněný tiskopis vytisknout. Pokud se rozhodnete o online formulář, web se vás dotáže, zda budete tiskopis odesílat s elektronickým podpisem. Já tuto možnost nevybral, protože jím nedisponuji.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Vyberte z nabídky Místně příslušnou OSSZ, zaškrtněte že se jedná o řádný přehled a doplňte variabilní symbol důchodového pojištění (DP), který naleznete v dopisu, který vám po registraci OSVČ z OSSZ přišel.

A. Základní identifikace

Vyplňte údaje o vás. Datum narození se po vyplnění rodného čísla doplní automaticky.

B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ)

Zaškrtněte že jste vykonával/a jen vedlejší SVČ a vyberte v příslušném řádku měsíce, ve kterých jste ji vykonával/a.

C. Důvod výkonu vedlejší SVČ podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) – d) zákona č. 155/1995 Sb.

Zaškrtněte: 14. Zaměstnání.

D. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2020 a další údaje podle ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb.

20. Daňový základ: Doplňte váš zisk po odečtení nákladů. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 40 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (60 % se bere jako výdaje). Jedná se tedy o stejnou částku jakou jste uvedli v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v kolonce 37. Stejně jako u daňového přiznání zde uvádím příklad částek.

36. Úhrn zaplacených záloh na DP: Jak jsme si již uvedli, v prvním roce se zálohy neplatí, zde tedy uveďte "0".

Ostatní kolonky by se měly vyplnit automaticky. V kolonce 37. Výsledný Doplatek/Přeplatek (rozdíl mezi řádky 35 a 36) najdete výši vašeho nedoplatku, který je třeba uhradit.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění

"Rozhodná částka pro období výkonu vedlejší SVČ se vypočte z částky 83 603 Kč. Tato částka se sníží o částku 6 967 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší SVČ, a za každý kalendářní měsíc výkonu vedlejší SVČ, v němž po celý měsíc měla tato OSVČ nárok na výplatu nemocenského, PPM nebo dlouhodobého ošetřovného jako OSVČ. OSVČ, jejíž daňový základ z vedlejší SVČ nedosáhl rozhodné částky a dosud nepodala přihlášku k účasti na důchodovém pojištění, má možnost se přihlásit k účasti na důchodovém pojištění na rok 2020 na druhé straně tiskopisu přehledu v oddíle E." (Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020)

Pokud bych tedy provozoval SVČ celý minulý rok, byla by rozhodná částka celých 83 603 Kč, protože jsem ale živnost založil až v říjnu a provozoval tedy SVČ pouze 3 měsíce, je tato částka ponížena o 9*6 967=62 703 Kč, tedy rozhodná částka bude 83 603-62 703=20 900 Kč. Vzhledem k uvedenému daňovému základu 40 000 Kč je tedy nutné DP doplatit. Pro rok 2021 se rozhodná částka zvyšuje na 85 058 Kč.

Podle stejného pravidla také vzniká povinnost platit měsíční zálohy na DP v následujícím roce. Pokud bychom rozhodné částky nedosáhly, je možné v následující kolonce "E. Vedlejší SVČ – přihláška k účasti na DP OSVČ v roce 2020" zvolit "ne".

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 - 2. strana

Rodné číslo se vyplní automaticky (ve webovém formuláře se ani nezobrazuje - projeví se až na vytištěné verzi).

E. Vedlejší SVČ – přihláška k účasti na DP OSVČ v roce 2020

Pokud jste nedosáhli rozhodné částky, je možné zaškrtnout "ne".

F. Výše zálohy na důchodové pojištění (DP) a pojistného na nemocenské pojištění (NP) na rok 2021

Zaškrtněte, že v dalším roce budete vykonávat opět SVČ vedlejší.

Kolonky 38.-40. se vyplní automaticky. Pokud ale nemáte povinnost platit v následujícím roce měsíční zálohy na DP, můžete kolonku 39. Měsíční záloha na DP ručně upravit.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

H. Údaje o daňovém přiznání

Kolonky 41., 43.-45. a 48. se vyplnily automaticky, v kolonce 42. Daňové přiznání podáno dne vyberte datum, kdy jste odevzdávali daňové přiznání.

L. Podpisy a razítka

Jak je z názvu patrné, zde vyberte datum vyplnění a po vytištění přidejte vlastnoruční podpis.

Zdravotní pojišťovna

Další povinností je podat "Přehled OSVČ za rok 2020" vaši zdravotní pojišťovně (ZP). Ačkoliv je zdravotních pojišťoven nespočet, podle rychlého průzkumu se formuláře pro přehled ZP shodují. Stejně jako u Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné stáhnout interaktivní pdf, které spoustu práce udělá za vás. Například pro VZP ho naleznete zde.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Vyplňování je podobné jako u daňového přiznání. Prvně zaškrtněte, že se jedná o "řádný" přehled.

1. Identifikace pojištěnce

Vyplňte své identifikační údaje.

2. Prohlášení pojištěnce

Jako OSVČ vedlejší pro vás neplatila povinnost platit zálohy na pojistné po celý rok. Jako důvod je uvedeno "a) zaměstnání".

Také pro vás nebyl stanoven minimální vyměřovací základ z důvodu "b)", tedy "v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance" (viz poučení).

3. Přiznání k dani z příjmů

Daňové přiznání podávám a daňového poradce nemám.

4. Pojistné OSVČ

Podobně jako v daňovém přiznání uvedeme příjmy a výdaje. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné za výdaje počítá 60 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění.

Řádek 4 a 5: Doplňte kolik měsíců jste byli OSVČ a ve kterých jste byli u vaší pojišťovny.

5. Přeplatek (Doplatek)

Přeplatek by vám neměl vzniknout, tedy "NEMÁM přeplatek pojistného".

6. Nová výše zálohy (viz Poučení)

Typ zálohy: c) 0 Kč (Z poučení: Nulu zapíše OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.)

7. Datum vyplnění a podpis pojištěnce

Vyberte správné datum a po vytištění doplňte vlastnoruční podpis.

Stejně jako možnost podání "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob" online je i "Přehled OSVČ za rok 2020" možné vyřídit bez nutnosti osobní návštěvy pobočky vaší pojišťovny. Opět ale s tímto způsobem pro letošek respektive loňský rok nemám zkušenost, proto ho zde nemohu rozvést. Snad příští rok...

Daňové přiznání první strana

Daňové přiznání

Daňové přiznání

Jinak též Přiznání k dani z příjmů fyzických osob může být pro někoho noční můra. Pokud ovšem chceme podnikat, nelze se mu vyhnout. Jsou ale způsoby, jak si jeho podání ulehčit. Níže uvedené návody vychází z mé zkušenosti a nemusí pasovat úplně na každého. Také pochopitelně nemohu přebrat odpovědnost za jejich 100% správnost.

Zaměstnavatel

Jak jsem psal v příspěvku o založení živnostenského oprávnění, mým cílem je mít při standardním zaměstnání oficiální a legální živnost neboli provozovat samostatně výdělečnou činnost vedlejší při hlavním pracovním poměru.

Nejjednodušší způsob, jak podat daňové přiznání, je domluvit se se zaměstnavatelem, zda by účetní mohl/a zapracovat vaše vedlejší příjmy do přiznání, které standardně zaměstnavatel podává za vás. V mém případě to bylo možné, jen mě účetní poslala na finanční úřad (FÚ) samotného, protože není mým daňovým poradcem, kterého bych zaplatil. Z toho plyne druhá možnost.

Daňový poradce

Tato varianta umožňuje podepsat plnou moc, dodat podklady a dál se i nic nestarat. Ovšem v tom případě už budete muset poradci něco zaplatit. Alternativou je znát někoho, do za vás přiznání vyplní a na FÚ si jej už zanesete sami.

Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Poslední možností je postarat se o vše samostatně. Tiskopis je možné vyzvednout si na kterémkoliv FÚ nebo stáhnout ze stránek finanční správy, vytisknout a vyplnit. Doporučuji ovšem stáhnout si interaktivní pdf tiskopis, do kterého doplníte základní údaje a spousta dalších se vyplní automaticky.

Potřebné dokumenty pro vyplnění přiznání

Veškeré informace o vašich příjmech a realizovaných zálohách na daň od vašeho zaměstnavatele najdete v "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění", které vám zaměstnavatel dodá. Toto potvrzení se také přidává jako příloha k přiznání.

Daňové přiznání první strana

Úvodní informace

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu: Vyberte kraj, ve kterém se finanční úřad nachází.

Územnímu pracovišti v, ve, pro: Interaktivní pdf vám nabídne možnosti pracovišť.

01: Najdete v Rozhodnutí o registraci, které vám z FÚ přišlo, mělo by se jednat o vaše rodné číslo bez lomítka.

02: Vyplňte rodné číslo.

03: Zaškrtněte, že se jedná o řádné.

05 : Zaškrtněte NE.

05a: Zaškrtněte NE.

Doplňte zdaňovací období - převážně se bude jednat o celý loňský rok.

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

Zde doplňte své osobní údaje.

30:  Zaškrtněte NE.

2. ODDÍL - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Doplňovaná data čerpám z "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění" (dále jen potvrzení) od zaměstnavatele dle tiskopisu "25 5460 MFin 5460 - vzor č. 28", kterému budou odpovídat níže uvedená čísla doplňovaných kolonek.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

31: Z kolonky 1. potvrzení (uvádím příklad částek).

32: Z kolonky 6. potvrzení.

34: Doplní se automaticky, odpovídá kolonce 8. potvrzení.

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

36, 36a: Doplní se automaticky.

37: Zde doplňte základ daně z vaší podnikatelské činnosti. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 40 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (60 % se bere jako výdaje). Vyplnění přílohy 1 si ukážeme později.

41, 41a, 42, 43, 45: Doplní se automaticky.

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

55, 56, 57: Doplní se automaticky.

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

58, 60, 61: Doplní se automaticky.

Daňové přiznání třetí strana

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

64, 70, 71, 74: Doplní se automaticky.

84: Z kolonky 9. potvrzení.

91: Zde se nám automaticky dopočítá nedoplatek na dani, který je třeba uhradit.

Daňové přiznání čtvrtá strana

PŘÍLOHY DAP:

Zde vypíšeme počet listů jednotlivých příloh - většinou se jedná o jeden list:

Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

Počet listů příloh celkem se vyplní automaticky.

Nakonec vyberte datum a po vytištění přidejte vlastnoruční podpis. Než se ale vrhnete na tisk, vyplníme si ještě Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“. Vraťte se v interaktivním pdf na 2 stranu a klikněte na "Příloha 1".

Příloha č. 1

Vyplňte rodné číslo.

Zaškrtněte "Uplatňuji výdaje procentem z příjmů".

101: Doplňte celkové příjmy OSVČ (suma za vámi vystavené faktury).

102: Doplňte výdaje OSVČ (v případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 60 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (40 % se bere jako zisk, který jsme uvedli v poli 37).

104, 113, 114: Doplní se automaticky.

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)

B. Druh činnosti

Název hlavní (převažující) činnosti

Zde uveďte činnost, kterou se převážně zabýváte, například: VÝROBA OSTATNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

Sazba výdajů % z příjmů: 60 (výdajový paušál jsme si vysvětlili výše).

Příjmy: 100 000 (suma za vámi vystavené faktury).

Výdaje: Doplní se automaticky.

CZ - NACE: Doplní se automaticky.

Samozřejmě můžete vyplnit i Název dalších činností, bude-li třeba.

Celkem: Doplní se automaticky.

Příloha daňového přiznání

C. Údaje o samostatné činnosti

Na druhou stranu stačí doplnit datum zahájení činnosti.

K  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob nezapomeňte přiložit „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ od svého zaměstnavatele a můžete vyrazit na finanční úřad. Podat daňové přiznání je nově možné také online, ovšem k tomu je potřeba zaregistrovat si přístup do daňové informační schránky. K tomu ovšem potřebujete E-identitu, datovou schránku nebo Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR. Já jsem pro letošek přiznání podával ještě v papírové formě, ovšem návštěvu FÚ jsem využil k tomu, abych si tam nechal ověřit svou identitu pro přístup přes Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR. Protože ale zatím nemám s tímto systémem žádné zkušenosti, napíšu o něm možná někdy později.

Další důležité povinnosti OSVČ

Jako OSVČ jste povinni po odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020" a na vaši zdravotní pojišťovnu "Přehled OSVČ za rok 2020".

Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP

Pozor na novodobé „šmejdy“

Pozor na novodobé "šmejdy"

V minulém příspěvku jsem psal podrobně o založení živnostenského oprávnění pro vedlejší výdělečnou činnost při hlavním pracovním poměru. Touto registrací ale "jízda" nekončí.

Pravděpodobně se vám stane, že pár dnů po registraci si vás všimne Česká komora firem a živnostníků nebo jiná podobná SOUKROMÁ firma (caps lock běžně nepoužívám, ale tady jsem prostě musel). Ta vás písemně upozorní na zápis do jejího rejstříku firem a pošle vám rovnou i vyplněnou složenku na úhradu nákladů na tento zápis. Aktuálně se jednalo o částku 2410 Kč. Na živnostenském úřadě vás na to pravděpodobně upozorní, a když si tento soukromý subjekt vygooglíte, zjistíte to stejné - NIC NEPLAŤTE! Jedná se o soukromé firmy, které využívají informací z veřejných "státních" rejstříků, kde jste jako podnikatel uveden a zašlou vám úředně vypadající dopis vyzývající k platbě. Vězte, že veškeré náklady na založení živnostenského oprávnění jste uhradili v rámci poplatku 1000 Kč při registraci na Živnostenském úřadě a nejste povinni nic dalšího nikomu platit. Nenechte se zmást formou dopisu:

  • dostanete "číslo jednací",
  • text je plný právních výrazů a nařízení (třeba i z EU),
  • splatnost je 14 dní od doručení dopisu,
  • kulaté razítko na konci,...

Nic z toho neznamená, že se jedná o oficiální státní instituci nebo že jste povinni něco uhradit.

V zápatí dopisu si můžete všimnout, že se jedná o společnost s ručením omezeným, tedy soukromou firmu. V některých příspěvcích na internetu se dočtete, že se jedná o "novodobé šmejdy". Samozřejmě takové firmy žádné zákony neporušují, a prostě jen dělají svůj byznys. Do svého rejstříku vás zaregistrují, údaje o vaší osobě nebo firmě na svém webu uvedou. O tom, že se tím zviditelníte, by se dalo polemizovat. Při googlení rejstříků podnikatelských subjektů jsem nikdy na tento konkrétní nenarazil. Názor si tedy udělejte sami, já aplikoval jednoduché řešení...

Jednotný registrační formulář

Založení živnostenského oprávnění

Založení živnostenského oprávnění

Tento příspěvek bude docela jiný, než je na mém webu běžné. Před nějakou dobou se mi naskytla příležitost výroby rekvizity na zakázku. Doposud jsem měl možnost přivýdělku pouze v rámci zákonem stanovených podmínek pro dohody o provedení práce, pracovní činnosti nebo smlouvy o dílo. Nicméně tyto možnosti mají svá omezení. Rozhodl jsem se založit živnost - stát se OSVČ.

Na internetu najdete spoustu stránek zabývající se problematikou založení živnosti, ovšem ve většině případů jsou napsány spíše právnickou než "lidskou" mluvou a navíc se primárně věnují založení živnosti pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Rozhodl jsem se proto napsat jednoduchý návod pro "podnikatele" jako jsem já, tedy osobu provozující samostatně výdělečnou činnost vedlejší při hlavním pracovním poměru.

Chci ale upozornit, že nejsem právník, úředník, ani žádný jiný odborník v tomto oboru, proto zde popíšu pouze svoje vlastní zkušenosti a za správnost mého postupu tedy neručím. Také jsem se registroval pouze k živnosti volné, na kterou nejsou potřebné žádné další podklady než vyplněné formuláře. O které obory se konkrétně jedná naleznete níže.

Živnost při hlavním pracovním poměru

V případě, že obor vašeho podnikání je stejný jako obor podnikání vašeho zaměstnavatele, musíte od něj mít písemné svolení k jeho provozování. Pokud se o stejný obor nejedná, nemusíte ho o založení živnostenského oprávnění žádným způsobem informovat. Já ovšem doporučuji o této skutečnosti svého zaměstnavatele informovat, aby v budoucnu nevznikly zbytečné rozepře, pokud by se o tom dozvěděl. Určité "podezření" by mohl zaměstnavatel získat v okamžiku, kdy ho budete informovat, že si budete daňové přiznání dělat sám.

Daňové přiznání

Ano, daňové přiznání je jedna z věcí, se kterou se budete muset vy (a já bohužel taky) v budoucnu vypořádat. Samozřejmě se jistě najdou zaměstnavatelé, kteří by ho za vás vypracovali, ovšem v tom případě byste mu museli poskytnout veškeré potřebné podklady z vaší podnikatelské činnosti. Daňové přiznání, které mě po novém roce čeká, musí kromě příjmů z podnikatelské činnosti zahrnovat i příjmy a zaplacené zálohy a pojištění od vašeho zaměstnavatele. Tyto podklady by vám měl zaměstnavatel poskytnou na konci roku, přesněji po vaší poslední výplatě za předchozí rok (tedy cca v půlce ledna). Až toto téma bude aktuální, určitě o tom napíšu nějaký další článek.

Živnostenský úřad

Přátelé, kteří podnikají, mi říkali, že založení živnosti je velmi snadné. Stačí zajít na Živnostenský úřad (ŽÚ) a tam se mnou všechny formuláře projdou a řeknou přesně co dělat, co kam vyplnit a kam poslat. Díky současnému nouzovému stavu ale byla má zkušenost naprosto jiná.

Na Živnostenský úřad v Brně je potřeba se objednat. Na stránce ŽÚ také najdete odkaz na Ministerstno průmyslu a obchodu (MPO), kde se nachází veškeré potřebné formuláře. Pro registraci na Centrálním registračním místě (CRM, tak také říkají místu na ŽÚ, kde se registrujete) budete potřebovat:

Na webu ŽÚ se dočtete, že si máte všechny formuláře vytisknout a předem vyplnit. Zbylo mi pár kolonek, se kterými jsem potřeboval poradit přímo na úřadě. Z důvodu nouzového stavu si mě na chodbě odchytil zaměstnanec a rovnou se ptal, jestli mám vše vyplněné. Naštěstí byl ochotný a poradil mi s kolonkami, kde jsem nic neměl. Detailně si je projdeme na následujících řádcích. Bohužel mi ale oznámil, že registraci na finanční úřad (to je ta poslední v seznamu nahoře) v nouzovém stavu nedělají a musím si ji zařídit sám.

Jednotný registrační formulář (JRF)

Nebudu zde popisovat pole, která jsou zcela jasná, ale zaměřím se na ta "problematičtější". I některá z nich se mohou zdát jasná, ovšem ne pro každého.

Jednotný registrační formulář

ČÁST A - PODNIKATEL

01 Podnikatel

o) identifikační číslo osoby: Za předpokladu, že jste nikdy nebyli OSVČ, žádné IČO nemáte přidělené, a tudíž zde nic nevyplňujete.

02 Adresa bydliště

Jedná se o místo trvalého pobytu, tedy to, které máte na občanském průkazu.

03 Adresa sídla

Většinou se shoduje s adresou trvalého pobytu. Není třeba nic vyplňovat.

05 Předmět podnikání

Zde uveďte pouze "VOLNÁ". Obory budou upřesněny v příloze.

06 Provozovna

Pokud stejně jako já provozovnu nemáte, není třeba nic vyplňovat.

Jednotný registrační formulář

ČÁST B - OZNÁMENÍ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) musí být o zahájení vašeho podnikání informována. Předem si zjistěte, kde se vaše OSSZ nachází - toto se také řídí místem vašeho trvalého pobytu.

ČÁST C - OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

Zde stačí vyplnit údaje z vaší kartičky pojištěnce, kterou by měl mít každý v peněžence. Žádná další příloha není potřeba.

ČÁST D - OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Zde opět není potřeba nic vyplňovat. Tedy za předpokladu, že neplánujete mít zaměstnance.

ČÁST G - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Dále jsem vyplnil pouze kontaktní údaje. Nic dalšího nebylo potřeba.

Seznam oborů činností náležících do živnosti volné

Zde zaškrtněte jednotlivé obory, kterými se budete při svém podnikání zabývat. Množství není omezené, ovšem případné úpravy v budoucnu jsou zpoplatněny (v současné době 500 Kč). Můžete tedy zaškrtnout úplně všechny a nemusíte přemýšet, co vybrat.

Okresní správa sociálního zabezpečení

Příloha pro správu sociálního zabezpečení

Identifikační část pro podnikatele

Stejně jako u JRF prozatím IČO nemáte, tudíž nevyplňujete.

02 Vyplní ta OSVČ, která...

Zde se vám bude hodit pracovní smlouva, kterou máte u svého zaměstnavatele. Vyplňte údaje podle ní.

04 Insolvenční řízení

Pevně věřím, že žádné proti vám zahájeno nebylo.

05 Samostatnou výdělečnou činnost...

Předpokládám, že většinou také ne.

Na druhé straně stačí doplnit jméno a příjmení, místo, datum a podpis.

Zvláštní příloha pro finanční úřad

Jak jsem napsal výše, kvůli aktuální situaci nebylo možné vyřídit registraci na FÚ v rámci návštěvy ŽÚ, proto s tímto formulářem nemohu pomoci. Doporučuji se předem informovat na vámi vybraném ŽÚ, zda aktuálně umožňují registraci na FÚ a případně formulář projít předem se zaměstnancem telefonicky.

Finanční úřad

Jak jsem již napsal na CRM mi odmítli vyřídit registraci na Finanční úřad (FÚ). Pokud se to stane i vám, je nutné zanést nebo poslat formulář na FÚ v místě vašeho trvalého pobytu. Formulář najdete také na webu MPO:

Stejně jako u předchozích formulářů jsem se v některých kolonkách ztrácel, a proto jsem si na úřad zavolal, zda by mi s tím pomohli. Paní byla velice ochotná a všechny kolonky, jednu po druhé, se mnou po telefonu prošla a řekla mi přesně, co tam vyplnit, abych to mohl poslat poštou a nemusel za ní jezdit přes půl republiky.

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Zde se bude jednat o vyplnění v mém případě. Může se stát, že se vaše registrace bude lišit.

02 a) k dani z příjmů fyzických osob

Pouze u této kolonky jsem vyplnil "ANO", vše ostatní "NE".

12 Oprávnění k podnikání

Identifikační číslo jsem vyplnil, protože před registrací na FÚ mi již přišel výpis z živnostenského rejstříku, kde bylo uvedeno.

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

15 Čísla účtů...

Dle informací od paní na úřadě není třeba vyplňovat. Vyplnění ovšem usnadní vrácení případných přeplatků na daních. Ačkoliv to není povinné, založil jsem si pro účely podnikání oddělený osobní účet (není potřeba mít podnikatelský). Pokud číslo účtu uvedete, zapište "ANO" pro potvrzení, že vlastníkem účtu je daňový subjekt (vy).

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Dále stačí pouze datum a podpis.

A máme hotovo

Pro registraci je nutné na ŽÚ uhradit správní poplatek ve výši 1000 Kč, doporučuji si připravit hotovost pro případ, že by platba kartou nebyla možná. Poté již stačí pouze čekat na vyrozumění ze všech úřadú a institucí, kterým se skutečnost vzniku nové OSVČ oznamovala.

Dejte si pozor na novodobé "šmejdy"

Čtěte doplnění článku zde:

Pozor na novodobé “šmejdy”

Vygravírované logo na bavlněné roušce

Bavlněná rouška

Bavlněná rouška

Vzhledem k dění okolo nás jsem se rozhodl využít vybavení své dílny a pustit se do výroby bavlněných roušek pro sebe, svou rodinu a přátele. Myslím, že není nutné se o aktuální situaci nijak rozepisovat, stejně tak tento článek neslouží k diskusi o účinnosti ochrany zdraví bavlněnými rouškami.

Hned na začátku doporučení nošení roušek se na sociálních sítích objevilo mnoho střihů a návodů na jejich výrobu. Zkusil jsem jak ty "skládané", tak i "složitější" střih, který jsem nakonec zvolil jako finální pro moji výrobu.

Šablonu pro střih a originální návod se nachází na této stránce. Přímý odkaz na stažení .pdf je zde.

Šablona střihu roušky

Po vytisknutí šablony si ověřte, zda je v pořádku její měřítko. K tomu slouží 2" (51mm) čára pod vzorem. V mém případě se trochu lišilo, proto jsem šablonu vystřihl s cca 2mm okrajem. Šablonu je možné obkreslit, nebo přímo přišpendlit na látku, ze které bude rouška vyráběna. Je potřeba počítat ještě s okrajem na švy. Já jsem volil cca 5 mm na každé straně. Na výrobu jedné roušky jsou potřeba 4 ks tohoto vzoru. V originálním návrhu jsou pro vnitřní a vnější stranu použité různé materiály.

Po výrobě cca 22 ks roušek mě napadlo pro řezání látky využít LUFREE laser, což se nakonec ukázalo jako velice funkční a efektivní řešení. Navíc šetří spoustu času a je přesnější než vystřihování.

Šňůrky na uvázání roušky

Vzhledem k tomu, že jsem v zásobách neměl vhodnou gumu a v době začátku výroby ještě musely být galanterie zavřené, rozhodl jsem se všechny roušky šít se šňůrkami na uvázání.

Šňůrky na uvázání jsou tvořeny proužky látky. Pro jednodušší práci jsem vystřihl z kartonu pruh o šířce 35 mm (doporučený rozměr pro klasickou "skládanou" roušku), podle kterého jsem si pak střih na látku překreslil. Délka by měla být cca 1 metr.

Před šitím šňůrek je vhodné si pro ulehčení práce u šicího stroje tyto pruhy nažehlit tak, že strany přehneme směrem ke středu, kde by měla zůstat nepatrná mezera.

Šití bavlněné roušky

Dva kusy látky vystřižené podle šablony přiložíme k sobě a sešijeme zaoblenou část, která tvoří vertikální šev uprostřed roušky. To stejné provedeme i s dalšími dvěma kusy. Vzhledem k tomu, že jsem "ze staré školy" (což rozhodně není urážka mé babičky, u které jsem šití jako dítě okoukal, ba naopak), každý okraj látky po sešití ještě projíždím entlovacím stehem (obroubení látky), aby se zamezilo jejímu třepení. Také jako asi jeden z mála v dnešní době dělám na konci švů na nitích ručně poctivé uzly.

Takto sešité kusy látky rozevřeme a přiložíme lícovou stranou k sobě. Máme tedy švy obou dílů vně roušky. Takto složené díly poté můžeme sešít k sobě. Já volil prvně horní okraj roušky a následně spodní. Pochopitelně jsem okraje opět obroubil. Po tomto sešití všech 4 kusů látky jsem zauzloval a ustřihl nitě na horní straně roušky.

Následně je možné otočit roušku naruby, tedy všemi švy dovnitř. Poté ještě prošijeme horní a dolní okraj, aby rouška dobře držela tvar. Také je možné boční strany projet entlovacím stehem. Nakonec jsem všechny nitě zauzloval a zastřihl.

Přišití šňůrek roušky

Posledním krokem je přišití šňůrek na uvázání roušky. Pro umístění na střed jsem jak nažehlené pruhy látky, tak samotnou ušitou roušku přeložil, v půlce přiložil k sobě a sešpendlil (nažehlený pruh se podélně přehne a rouška se "vsune" dovnitř), abych si manipulaci při šití zjednodušil. Pak už jen stačí pruhy látky prošít od jednoho konce přes roušku uprostřed až k druhému konci a máme hotovo.

Samozřejmě je možné použít místo šňůrek gumičky nebo na konci roušky udělat šev tak, aby bylo možné gumičku na okraji provléknout.

Na závěr jsem si nemohl odpustit "final touch" a na roušky vygravíroval logo LUFREE...

Ačkoliv se to může zdát složité, je to docela jednoduché. Pokusil jsem se v rámci možností natočit videa, která snad některé detaily lépe přiblíží.

Přechod na nový hosting

Téměř dva roky po tom, co jsem se pustil do tvorby webu, nastal okamžik, kdy můj původní hosting "START" kapacitně nestačil. Nastal čas přesunout se na výhodnější a především "NoLimit" hosting. Právě jsem web přesunul. Vzhledem k tomu, že tvorba webu a tvoření jeho obsahu jsou značně rozdílné věci a ta první není mou silnou stránkou, je možné, že ze začátku nebude všechno úplně stoprocentně fungovat. Buďte prosím trpěliví a na případné problémy či chyby upozorněte mailem nebo zprávou na sociálních sítích. Děkuji a držme si palce...

PS: Myslím, že ta fotka vystihuje přesně můj stav a pocity při přesouvání a nastavování webu...

PF2020 CNC laser

PF 2020

Do nového roku všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ale také hodně inspirace, kreativity, vydařených projektů a trpělivosti!

Ne vždy se vše podaří na první pokus, stejně jako kresba světlem... Nebo spíš laserem...

Mini Maker Faire Bratislava - Stará Tržnica

Mini Maker Faire Bratislava 2019

Letos jsem si řekl, že navštívím co nejvíce Maker Faire v okolí. A když už jsem byl ve Vídni, nemohl jsem vynechat ani ten bratislavský. Ačkoliv jsem se i tentokrát hodně těšil, nemohu pominout první špatný dojem...

Parkování

Do Bratislavy jsem se autem vydal poprvé v životě. Samozřejmě mě napadlo, že by parkování v centru hlavního města Slovenska mohl být problém, a proto jsem se podíval na stránky Maker Fire Bratislava. I když jsem se opravdu snažil, žádné informace o parkování jsem nenašel, tudíž jsem se vydal cestou googlení. Našel jsem stránku visitbratislava.com, kde bylo popsáno parkování v zónách na ulicích a uzavřených parkovištích. S tímto jsem se tak nějak smířil, protože přeci kdyby parkování byl problém, určitě by o tom něco organizátoři psali. Ale oni nepsali. A problém to byl. Nebudu se tu rozepisovat o tom, kolik předpisů jsem pravděpodobně porušil, kolik vlasů mi zešedivělo, kolik vypadalo a kolik jsem si jich sám vytrhal. Tedy jen možná do budoucna by bylo vhodné myslet i na "přespolní" nebo "přeshraniční", chcete-li, a nějakou tu informaci o parkování na web uvést. I kdyby to mělo být: "Zaparkujte pred Bory Mall a príďte pešo."

Druhá šance

Někdy je lepší na první dojem zapomenout, a proto jsem se rozhodl, že se neotočím (po šesté) okolo Staré tržnice a nepojedu domů. No přiznávám, hlavní důvod byl, že jsem měl zaplacenou vstupenku a registraci na workshop, na který jsem se moc těšil a o kterém budu psát později...

Po úspěšném zaparkování jsem se vydal s navigací k místu konání. První příjemné překvapení bylo, že jsem nakonec parkoval asi 200 m daleko. Druhé a mnohem větší bylo místo konání akce.

Stará tržnica

Pro konání prvního slovenského Maker Faire (stejně jako v Brně v "Mini" verzi) organizátoři zvolili Starou tržnicu. A musím přiznat, že rozhodně nešlápli vedle.

"Stará tržnica je historická budova z roku 1910. Za svoju vyše storočnú históriu slúžila mnohým účelom; ako trhový priestor, aj ako sklady a štúdiá pre STV. Od roku 2013 sa o budovu, ktorá je majetkom mesta stará občianske združenie Aliancia Stará Tržnica. Dovtedy niekoľko rokov nevyužívanú tržnicu revitalizuje ako trhové miesto a kultúrny stánok."

(Zdroj.: staratrznica.sk)

Samozřejmě do budoucna je možné, že se prostory stanou nedostatečnými, ale myslím, že ještě minimálně jeden až dva ročníky se sem vejdou. Přeci jen na ochozu haly bylo ještě docela dost místa.

Makeři

Co si budeme povídat, společná historie se nezapře a stejně jako Česko i Slovensko zažilo doby, kdy bylo nutné mít zlaté "československé socialistické" ručičky a čeho bylo nedostatek, museli si lidé vyrobit sami. Zatímco v té době to byla nutnost, v dnešní době se k tomu vracíme jako ke koníčku.

Kromě klasických "řemesel" jako výrobků ze dřeva a kůže zde nemohly chybět moderní technologie a trendy. Tudíž na každém druhém stánku byly k vidění 3D tiskárny nebo výrobky z ní, nechyběl tu a tam nějaký robot, cosplay nebo výrobky z (na první pohled) odpadu.

Celý prostor Staré tržnice byl rozdělen do "ostrovů". Byly jimi v přízemí: "Ostrov elektrotechniky a robotiky", "Ostrov umenia a dizajnu", "Ostrov 3D tlače", "Ostrov vzdelávania", "Ostrov zábavy", na ochozu v poschodí potom "Ostrov ekológie a prírody" a kromě stanoviště pro workshopy a zázemí pro vystavovatele také Chill out a dětský koutek.

Pochopitelně nemohl chybět stánek generálního partnera Prusa Research. Stejně jako jsem psal v příspěvku o Mini Maker Faire Brno, byl zde pouze v "mini" verzi, ovšem oproti Brnu jsem zde zahlédl i samotného Josefa Průšu (možná byl i v Brně, ale tam jsem ho neviděl).

Workshop

Jak jsem psal v úvodu a avizoval i na instagramu, na konci mé návštěvy jsem se zúčastnil workshopu "Paralelná Polis a Tom Pástor: Digitálne zrkadlo". Popravdě měl jsem docela štěstí, protože pár hodin po mé registraci byl již workshop plně obsazen, jelikož kapacita byla pouze 8 makerů.

Jak už samotný název napovídá, jednalo se o výrobu malého digitálního (chytrého) zrcadla s displejem, které vám dokáže zobrazit různé informace dle vašeho naprogramování. Základem je 3,5" TFT LCD displej a Raspberry Pi Zero. Jelikož jsme ale dostali operační systém i s veškerým nastavením "ready to go" na paměťové kartě (mimo jiné, proto, že na programování nebyl čas, ani prostředky - PC pro všechny), rozhodl jsem se hned po návratu domů celý systém upravit. V základní "demo" verzi totiž zrcadlo zobrazovalo datum, čas, počasí (pravděpodobně to v Bratislavě) a kurz Bitcoinu. Tom nám na sebe dal e-mail a nabídl jakoukoliv asistenci při úpravách funkce, ale to bych nebyl já, abych na to nezkusil přijít sám. Protože bych ale rád rozepsal i veškeré své "nové" nastavení, rozhodl jsem se o zrcadlu napsat extra příspěvek, kde bude vše rozepsané dopodrobna i pro absolutní "Raspberry-Linux-Raspbian-Magic-Mirror" laiky. Prosím tedy ještě o pár dní strpení.

Chytré zrcadlo - Paralelná Polis

A jsme zase v závěru. Ačkoliv první ročníky různých akcí mohou být těžké, Maker Faire má díky své historii a pevné základně jistou výhodu. A proto všechny Maker Faire, které jsem letos navštívil, a to i ty první ročníky, neskončily zklamáním a vždy si z nich odnesu nadšení a inspiraci pro to dělat něco nového. Díky.

Festival Prototyp Brno - The Moon

Mini Maker Faire Brno 2019

Konečně! Maker Faire přivítal i do Brna! Sice pouze ve své "Mini" verzi, ale i tak věřím, že je to první krok k něčemu mnohem většímu. A víte co? Kdyby to "Mini" neměl v názvu, nikdo by si žádné "malosti" asi ani nevšiml. Rozhodně ne, když vezmeme v potaz, že se jednalo o první ročník. A ani bych se nebál srovnání s Maker Faire ve Vídni, kterého jsem se také účastnil. Tedy s jedním rozdílem. Ten Brněnský mi přišel větší. Minimálně zvolený prostor tak rozhodně působil.

Festival Prototyp

První Mini Maker Faire Brno byl spojen také s festivalem Prototyp. Festivalem umění, vědy a technologií. Toto spojení není příliš překvapivé vzhledem k tomu, že Prototyp vznikl v roce 2014 jako akce s cílem propojovat svět umění, vědy a technologií, což má k Maker Faire docela blízko. Ovšem to umění je zde jádrem všeho. Ať už abstraktní, nebo praktické - spojené s technologiemi.

Zahájení festivalu Prototyp

Zahajovací večer festivalu Prototyp proběhl již v pátek 18. 10. 2019. Úvodu se ujalo trio violoncellistů Osamělé Palačinky, které svou hudbou dokreslovalo atmosféru vernisáže umělecké expozice. O jednotlivých exponátech si můžete přečíst na oficiálních stránkách festivalu. K nalezení zde byly abstraktní obrazy nebo i obrazy v reálném čase vytvořené umělou inteligencí v počítači, sochy vytvořené nejen pomocí 3D tisku, virtuální reality a mnoho dalších exponátů propojující umění s technikou.

Ve 20:30 návštěvníky čekala módní performance složená ze dvou projektů. Zahájení se ujala značka Mars Industries která z netradičních a často recyklovaných materiálů vyrábí batohy a další módní doplňky. V hlavní roli potom projekt Audire Fluctus - koncept oblečení zabývající se detekcí a odstíněním elektromagnetického vlnění, které penetrují nejen vodu a zemskou atmosféru. Uživatel oblečení tak může vnímat skryté působení všech elektrických zařízení, může poslouchat město, bouřku nebo polární záři. (Oficiální text projektu)

Za zmínku také určitě stojí audiovizuální show, která performance provázela a které se ujali umělci z uskupení VISUALOVE. "Výstavní" show poté byla k dispozici i následující dny festivalu.

Následovaly další hudební produkce - DJ Florex a Skautská Arábie.

Celá umělecká expozice byla k dispozici i návštěvníkům Mini Maker Faire Brno oba následující dny.

Mini Maker Faire Brno 2019

Ale už zpět k brněnskému Mini Maker Faire 2019. Na prvním ročníku brněnského Maker Faire na vás čekalo bezmála 70 makerů a nespočet inspirativních aktivit. (Zdroj: Katalog Mini Maker Faire Brno).

V prvé řadě je na místě pochválit organizátorům zvolené prostory. Pavilon A brněnského výstaviště je prostorný (na rozdíl od vídeňského Maker Faire) a prosvětlený (na rozdíl od Pražského Maker Faire). Zároveň je relativně členitý, a proto ideální pro spojení s festivalem Prototyp, který tak mohl mít své "soukromí".

Ač čísla, která neznám, mohou vypovídat o něčem jiném, mám pocit, že v Brně se na festivalu roztrhl pytel s workshopy a kreativními dílnami. Možná za to může právě vnímání prostoru nebo uspořádání jednotlivých stánků, ale přišlo mi, že možností jak se "vyřádit", zde bylo více něž na jakémkoliv Maker Faire, který jsem v minulosti navštívil.

Dominanty

A teď se dostaňme k dominantám Mini Maker Faire Brno 2019. Bezpochyby největšími bylo vzduchové dělo, které bylo k vidění i na prvním pražském Maker Faire a unikátní instalace Reflexe tvořená 91 hexagonálními zrcadly (pokud jsem to dobře spočítal).

Další byl stánek s Teslovými transformátory, které nejen vizuálně, ale u zvukově přitahovaly pozornost.

Prusa Research

Co naopak za dominantu nelze považovat je stánek Prusa Research. Ovšem v žádném případně ne ve špatném slova smyslu. Je pochopitelné, že první ročník a ještě k tomu v "mini" verzi je něco, k čemu je třeba přistupovat opatrně. Rozhodně ale stánek nabídl vše, co se od něj očekává. Vstřícný personál, ukázku Prusamentu, výtisků a všech tiskáren, které Prusa Research nabízí. A to včetně novinky Original Prusa MINI.

Original Prusa MINI

V žádném případě pouhý pohled nestačí k napsání plnohodnotné recenze a ani tento článek k tomu není určen. Nicméně musím napsat, že přes prvotní skeptický názor na 3D tiskárny tohoto typu jsem byl mile překvapen kvalitou provedení. A jakožto zastánce barevných displejů: Well done!

A jak příspěvek uzavřít? Tradičně pozitivně! Jako bastlíř, kutil, kreativec a samozvaný kdo ví co ještě jsem velice rád, že se Maker Faire šíří Českem, a jak jsem napsal na Instagram: "Bude za rok víc než mini?" Já doufám, že ano.