LUFREE-logo široké

Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP

LUFREE-logo

Autor: Lubomír Friml

Odmala se věnuji elektrotechnice. Na střední škole jsem se začal zajímat také o výtvarné umění a na vysoké škole k tomu přibylo ještě amatérské divadlo. Aktuálně se věnuji výrobě rekvizit a kostýmů do divadla i filmů, výrobků ze dřeva, betonu a kůže. Vyrábím také výšivky a silikonové formy na míru.
Publikováno: 04. 03. 2021
Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP

Jako OSVČ jste povinni po odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020“ a na vaši zdravotní pojišťovnu „Přehled OSVČ za rok 2020“. Níže uvedené návody vychází z mé zkušenosti a nemusí pasovat úplně na každého. Také pochopitelně nemohu přebrat odpovědnost za jejich 100% správnost.

Česká správa sociálního zabezpečení

Při vykonávání vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v prvním roce neodvádíte žádné zálohy na sociální pojištění. O tom, že vykonáváte SVČ vedlejší, jste OSSZ informovali při registraci na Živnostenském úřadu. Nyní je na čase odevzdat „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020“. Tiskopis naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Zde si ho můžete buď stáhnout a vyplnit ručně nebo podobně jako u interaktivního pdf z FÚ využít online formulář, který spoustu práce udělá za vás a ze kterého je pak možné již vyplněný tiskopis vytisknout. Pokud se rozhodnete o online formulář, web se vás dotáže, zda budete tiskopis odesílat s elektronickým podpisem. Já tuto možnost nevybral, protože jím nedisponuji.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Vyberte z nabídky Místně příslušnou OSSZ, zaškrtněte že se jedná o řádný přehled a doplňte variabilní symbol důchodového pojištění (DP), který naleznete v dopisu, který vám po registraci OSVČ z OSSZ přišel.

A. Základní identifikace

Vyplňte údaje o vás. Datum narození se po vyplnění rodného čísla doplní automaticky.

B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ)

Zaškrtněte že jste vykonával/a jen vedlejší SVČ a vyberte v příslušném řádku měsíce, ve kterých jste ji vykonával/a.

C. Důvod výkonu vedlejší SVČ podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) – d) zákona č. 155/1995 Sb.

Zaškrtněte: 14. Zaměstnání.

D. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2020 a další údaje podle ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb.

20. Daňový základ: Doplňte váš zisk po odečtení nákladů. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 40 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (60 % se bere jako výdaje). Jedná se tedy o stejnou částku jakou jste uvedli v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v kolonce 37. Stejně jako u daňového přiznání zde uvádím příklad částek.

36. Úhrn zaplacených záloh na DP: Jak jsme si již uvedli, v prvním roce se zálohy neplatí, zde tedy uveďte „0“.

Ostatní kolonky by se měly vyplnit automaticky. V kolonce 37. Výsledný Doplatek/Přeplatek (rozdíl mezi řádky 35 a 36) najdete výši vašeho nedoplatku, který je třeba uhradit.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění

„Rozhodná částka pro období výkonu vedlejší SVČ se vypočte z částky 83 603 Kč. Tato částka se sníží o částku 6 967 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší SVČ, a za každý kalendářní měsíc výkonu vedlejší SVČ, v němž po celý měsíc měla tato OSVČ nárok na výplatu nemocenského, PPM nebo dlouhodobého ošetřovného jako OSVČ. OSVČ, jejíž daňový základ z vedlejší SVČ nedosáhl rozhodné částky a dosud nepodala přihlášku k účasti na důchodovém pojištění, má možnost se přihlásit k účasti na důchodovém pojištění na rok 2020 na druhé straně tiskopisu přehledu v oddíle E.“ (Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020)

Pokud bych tedy provozoval SVČ celý minulý rok, byla by rozhodná částka celých 83 603 Kč, protože jsem ale živnost založil až v říjnu a provozoval tedy SVČ pouze 3 měsíce, je tato částka ponížena o 9*6 967=62 703 Kč, tedy rozhodná částka bude 83 603-62 703=20 900 Kč. Vzhledem k uvedenému daňovému základu 40 000 Kč je tedy nutné DP doplatit. Pro rok 2021 se rozhodná částka zvyšuje na 85 058 Kč.

Podle stejného pravidla také vzniká povinnost platit měsíční zálohy na DP v následujícím roce. Pokud bychom rozhodné částky nedosáhly, je možné v následující kolonce „E. Vedlejší SVČ – přihláška k účasti na DP OSVČ v roce 2020″ zvolit „ne“.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – 2. strana

Rodné číslo se vyplní automaticky (ve webovém formuláře se ani nezobrazuje – projeví se až na vytištěné verzi).

E. Vedlejší SVČ – přihláška k účasti na DP OSVČ v roce 2020

Pokud jste nedosáhli rozhodné částky, je možné zaškrtnout „ne“.

F. Výše zálohy na důchodové pojištění (DP) a pojistného na nemocenské pojištění (NP) na rok 2021

Zaškrtněte, že v dalším roce budete vykonávat opět SVČ vedlejší.

Kolonky 38.-40. se vyplní automaticky. Pokud ale nemáte povinnost platit v následujícím roce měsíční zálohy na DP, můžete kolonku 39. Měsíční záloha na DP ručně upravit.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

H. Údaje o daňovém přiznání

Kolonky 41., 43.-45. a 48. se vyplnily automaticky, v kolonce 42. Daňové přiznání podáno dne vyberte datum, kdy jste odevzdávali daňové přiznání.

L. Podpisy a razítka

Jak je z názvu patrné, zde vyberte datum vyplnění a po vytištění přidejte vlastnoruční podpis.

Zdravotní pojišťovna

Další povinností je podat „Přehled OSVČ za rok 2020“ vaši zdravotní pojišťovně (ZP). Ačkoliv je zdravotních pojišťoven nespočet, podle rychlého průzkumu se formuláře pro přehled ZP shodují. Stejně jako u Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné stáhnout interaktivní pdf, které spoustu práce udělá za vás. Například pro VZP ho naleznete zde.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Vyplňování je podobné jako u daňového přiznání. Prvně zaškrtněte, že se jedná o „řádný“ přehled.

1. Identifikace pojištěnce

Vyplňte své identifikační údaje.

2. Prohlášení pojištěnce

Jako OSVČ vedlejší pro vás neplatila povinnost platit zálohy na pojistné po celý rok. Jako důvod je uvedeno „a) zaměstnání“.

Také pro vás nebyl stanoven minimální vyměřovací základ z důvodu „b)“, tedy „v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance“ (viz poučení).

3. Přiznání k dani z příjmů

Daňové přiznání podávám a daňového poradce nemám.

4. Pojistné OSVČ

Podobně jako v daňovém přiznání uvedeme příjmy a výdaje. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné za výdaje počítá 60 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění.

Řádek 4 a 5: Doplňte kolik měsíců jste byli OSVČ a ve kterých jste byli u vaší pojišťovny.

5. Přeplatek (Doplatek)

Přeplatek by vám neměl vzniknout, tedy „NEMÁM přeplatek pojistného“.

6. Nová výše zálohy (viz Poučení)

Typ zálohy: c) 0 Kč (Z poučení: Nulu zapíše OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.)

7. Datum vyplnění a podpis pojištěnce

Vyberte správné datum a po vytištění doplňte vlastnoruční podpis.

Stejně jako možnost podání „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob“ online je i „Přehled OSVČ za rok 2020“ možné vyřídit bez nutnosti osobní návštěvy pobočky vaší pojišťovny. Opět ale s tímto způsobem pro letošek respektive loňský rok nemám zkušenost, proto ho zde nemohu rozvést. Snad příští rok…

Další příspěvky k přečtení

Premiéra Blaster II – The Second Blast

Premiéra Blaster II – The Second Blast

Johnnyho holku unesli! Už podruhý!! A tentokrát do vesmíru!!! Johnny Blaster musí nasednout do rakety a pokusit se zachránit nejen svoji těhotnou lásku, ale s ní i celou planetu Zemi! Jeho starý nepřítel má totiž ten nejďábelštější plán… Středometrážní 80´s sci-fi...

LUFREE na Maker Faire Brno 2023

LUFREE na Maker Faire Brno 2023

Po několika letech návštěv Maker Faire v Brně, ale třeba i Praze, Bratislavě nebo Vídni dozrál čas, abych se na ten brněnský přihlásil jako vystavovatel. Předchozí léta jsem se toho zdráhal, protože vždy bylo mou hlavní představou prezentovat prozatím asi největší...

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Před více než dvěma lety jsem si zkusil vyrobit svou první silikonovou formu a napsal o tom článek. Experimentoval jsem s odléváním betonu a pryskyřice a připsal pár dalších článků. V té době jsem netušil, co mě čeká téměř na den přesně o rok později. Ozvala se mi...