LUFREE-logo široké

Daňové přiznání

LUFREE-logo

Autor: Lubomír Friml

Odmala se věnuji elektrotechnice. Na střední škole jsem se začal zajímat také o výtvarné umění a na vysoké škole k tomu přibylo ještě amatérské divadlo. Aktuálně se věnuji výrobě rekvizit a kostýmů do divadla i filmů, výrobků ze dřeva, betonu a kůže. Vyrábím také výšivky a silikonové formy na míru.
Publikováno: 03. 03. 2021
Daňové přiznání

Jinak též Přiznání k dani z příjmů fyzických osob může být pro někoho noční můra. Pokud ovšem chceme podnikat, nelze se mu vyhnout. Jsou ale způsoby, jak si jeho podání ulehčit. Níže uvedené návody vychází z mé zkušenosti a nemusí pasovat úplně na každého. Také pochopitelně nemohu přebrat odpovědnost za jejich 100% správnost.

Zaměstnavatel

Jak jsem psal v příspěvku o založení živnostenského oprávnění, mým cílem je mít při standardním zaměstnání oficiální a legální živnost neboli provozovat samostatně výdělečnou činnost vedlejší při hlavním pracovním poměru.

Nejjednodušší způsob, jak podat daňové přiznání, je domluvit se se zaměstnavatelem, zda by účetní mohl/a zapracovat vaše vedlejší příjmy do přiznání, které standardně zaměstnavatel podává za vás. V mém případě to bylo možné, jen mě účetní poslala na finanční úřad (FÚ) samotného, protože není mým daňovým poradcem, kterého bych zaplatil. Z toho plyne druhá možnost.

Daňový poradce

Tato varianta umožňuje podepsat plnou moc, dodat podklady a dál se i nic nestarat. Ovšem v tom případě už budete muset poradci něco zaplatit. Alternativou je znát někoho, do za vás přiznání vyplní a na FÚ si jej už zanesete sami.

Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Poslední možností je postarat se o vše samostatně. Tiskopis je možné vyzvednout si na kterémkoliv FÚ nebo stáhnout ze stránek finanční správy, vytisknout a vyplnit. Doporučuji ovšem stáhnout si interaktivní pdf tiskopis, do kterého doplníte základní údaje a spousta dalších se vyplní automaticky.

Potřebné dokumenty pro vyplnění přiznání

Veškeré informace o vašich příjmech a realizovaných zálohách na daň od vašeho zaměstnavatele najdete v „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“, které vám zaměstnavatel dodá. Toto potvrzení se také přidává jako příloha k přiznání.

Daňové přiznání první strana

Úvodní informace

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu: Vyberte kraj, ve kterém se finanční úřad nachází.

Územnímu pracovišti v, ve, pro: Interaktivní pdf vám nabídne možnosti pracovišť.

01: Najdete v Rozhodnutí o registraci, které vám z FÚ přišlo, mělo by se jednat o vaše rodné číslo bez lomítka.

02: Vyplňte rodné číslo.

03: Zaškrtněte, že se jedná o řádné.

05 : Zaškrtněte NE.

05a: Zaškrtněte NE.

Doplňte zdaňovací období – převážně se bude jednat o celý loňský rok.

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi

Zde doplňte své osobní údaje.

30:  Zaškrtněte NE.

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Doplňovaná data čerpám z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“ (dále jen potvrzení) od zaměstnavatele dle tiskopisu „25 5460 MFin 5460 – vzor č. 28“, kterému budou odpovídat níže uvedená čísla doplňovaných kolonek.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

31: Z kolonky 1. potvrzení (uvádím příklad částek).

32: Z kolonky 6. potvrzení.

34: Doplní se automaticky, odpovídá kolonce 8. potvrzení.

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

36, 36a: Doplní se automaticky.

37: Zde doplňte základ daně z vaší podnikatelské činnosti. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 40 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (60 % se bere jako výdaje). Vyplnění přílohy 1 si ukážeme později.

41, 41a, 42, 43, 45: Doplní se automaticky.

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

55, 56, 57: Doplní se automaticky.

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

58, 60, 61: Doplní se automaticky.

Daňové přiznání třetí strana

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

64, 70, 71, 74: Doplní se automaticky.

84: Z kolonky 9. potvrzení.

91: Zde se nám automaticky dopočítá nedoplatek na dani, který je třeba uhradit.

Daňové přiznání čtvrtá strana

PŘÍLOHY DAP:

Zde vypíšeme počet listů jednotlivých příloh – většinou se jedná o jeden list:

Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

Počet listů příloh celkem se vyplní automaticky.

Nakonec vyberte datum a po vytištění přidejte vlastnoruční podpis. Než se ale vrhnete na tisk, vyplníme si ještě Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“. Vraťte se v interaktivním pdf na 2 stranu a klikněte na „Příloha 1“.

Příloha č. 1

Vyplňte rodné číslo.

Zaškrtněte „Uplatňuji výdaje procentem z příjmů“.

101: Doplňte celkové příjmy OSVČ (suma za vámi vystavené faktury).

102: Doplňte výdaje OSVČ (v případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 60 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (40 % se bere jako zisk, který jsme uvedli v poli 37).

104, 113, 114: Doplní se automaticky.

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)

B. Druh činnosti

Název hlavní (převažující) činnosti

Zde uveďte činnost, kterou se převážně zabýváte, například: VÝROBA OSTATNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

Sazba výdajů % z příjmů: 60 (výdajový paušál jsme si vysvětlili výše).

Příjmy: 100 000 (suma za vámi vystavené faktury).

Výdaje: Doplní se automaticky.

CZ – NACE: Doplní se automaticky.

Samozřejmě můžete vyplnit i Název dalších činností, bude-li třeba.

Celkem: Doplní se automaticky.

Příloha daňového přiznání

C. Údaje o samostatné činnosti

Na druhou stranu stačí doplnit datum zahájení činnosti.

K  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob nezapomeňte přiložit „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ od svého zaměstnavatele a můžete vyrazit na finanční úřad. Podat daňové přiznání je nově možné také online, ovšem k tomu je potřeba zaregistrovat si přístup do daňové informační schránky. K tomu ovšem potřebujete E-identitu, datovou schránku nebo Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR. Já jsem pro letošek přiznání podával ještě v papírové formě, ovšem návštěvu FÚ jsem využil k tomu, abych si tam nechal ověřit svou identitu pro přístup přes Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR. Protože ale zatím nemám s tímto systémem žádné zkušenosti, napíšu o něm možná někdy později.

Další důležité povinnosti OSVČ

Jako OSVČ jste povinni po odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení„Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020“ a na vaši zdravotní pojišťovnu „Přehled OSVČ za rok 2020“.

Další příspěvky k přečtení

Premiéra Blaster II – The Second Blast

Premiéra Blaster II – The Second Blast

Johnnyho holku unesli! Už podruhý!! A tentokrát do vesmíru!!! Johnny Blaster musí nasednout do rakety a pokusit se zachránit nejen svoji těhotnou lásku, ale s ní i celou planetu Zemi! Jeho starý nepřítel má totiž ten nejďábelštější plán… Středometrážní 80´s sci-fi...

LUFREE na Maker Faire Brno 2023

LUFREE na Maker Faire Brno 2023

Po několika letech návštěv Maker Faire v Brně, ale třeba i Praze, Bratislavě nebo Vídni dozrál čas, abych se na ten brněnský přihlásil jako vystavovatel. Předchozí léta jsem se toho zdráhal, protože vždy bylo mou hlavní představou prezentovat prozatím asi největší...

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Před více než dvěma lety jsem si zkusil vyrobit svou první silikonovou formu a napsal o tom článek. Experimentoval jsem s odléváním betonu a pryskyřice a připsal pár dalších článků. V té době jsem netušil, co mě čeká téměř na den přesně o rok později. Ozvala se mi...