LUFREE-logo široké

Daňové přiznání

LUFREE-logo

Autor: Lubomír Friml

Odmala se věnuji elektrotechnice. Na střední škole jsem se začal zajímat také o výtvarné umění a na vysoké škole k tomu přibylo ještě amatérské divadlo. Aktuálně se věnuji výrobě rekvizit a kostýmů do divadla i filmů, výrobků ze dřeva, betonu a kůže. Vyrábím také výšivky a silikonové formy na míru.
Publikováno: 03. 03. 2021
Daňové přiznání

Jinak též Přiznání k dani z příjmů fyzických osob může být pro někoho noční můra. Pokud ovšem chceme podnikat, nelze se mu vyhnout. Jsou ale způsoby, jak si jeho podání ulehčit. Níže uvedené návody vychází z mé zkušenosti a nemusí pasovat úplně na každého. Také pochopitelně nemohu přebrat odpovědnost za jejich 100% správnost.

Zaměstnavatel

Jak jsem psal v příspěvku o založení živnostenského oprávnění, mým cílem je mít při standardním zaměstnání oficiální a legální živnost neboli provozovat samostatně výdělečnou činnost vedlejší při hlavním pracovním poměru.

Nejjednodušší způsob, jak podat daňové přiznání, je domluvit se se zaměstnavatelem, zda by účetní mohl/a zapracovat vaše vedlejší příjmy do přiznání, které standardně zaměstnavatel podává za vás. V mém případě to bylo možné, jen mě účetní poslala na finanční úřad (FÚ) samotného, protože není mým daňovým poradcem, kterého bych zaplatil. Z toho plyne druhá možnost.

Daňový poradce

Tato varianta umožňuje podepsat plnou moc, dodat podklady a dál se i nic nestarat. Ovšem v tom případě už budete muset poradci něco zaplatit. Alternativou je znát někoho, do za vás přiznání vyplní a na FÚ si jej už zanesete sami.

Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Poslední možností je postarat se o vše samostatně. Tiskopis je možné vyzvednout si na kterémkoliv FÚ nebo stáhnout ze stránek finanční správy, vytisknout a vyplnit. Doporučuji ovšem stáhnout si interaktivní pdf tiskopis, do kterého doplníte základní údaje a spousta dalších se vyplní automaticky.

Potřebné dokumenty pro vyplnění přiznání

Veškeré informace o vašich příjmech a realizovaných zálohách na daň od vašeho zaměstnavatele najdete v „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“, které vám zaměstnavatel dodá. Toto potvrzení se také přidává jako příloha k přiznání.

Daňové přiznání první strana

Úvodní informace

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu: Vyberte kraj, ve kterém se finanční úřad nachází.

Územnímu pracovišti v, ve, pro: Interaktivní pdf vám nabídne možnosti pracovišť.

01: Najdete v Rozhodnutí o registraci, které vám z FÚ přišlo, mělo by se jednat o vaše rodné číslo bez lomítka.

02: Vyplňte rodné číslo.

03: Zaškrtněte, že se jedná o řádné.

05 : Zaškrtněte NE.

05a: Zaškrtněte NE.

Doplňte zdaňovací období – převážně se bude jednat o celý loňský rok.

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi

Zde doplňte své osobní údaje.

30:  Zaškrtněte NE.

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Doplňovaná data čerpám z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“ (dále jen potvrzení) od zaměstnavatele dle tiskopisu „25 5460 MFin 5460 – vzor č. 28“, kterému budou odpovídat níže uvedená čísla doplňovaných kolonek.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

31: Z kolonky 1. potvrzení (uvádím příklad částek).

32: Z kolonky 6. potvrzení.

34: Doplní se automaticky, odpovídá kolonce 8. potvrzení.

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

36, 36a: Doplní se automaticky.

37: Zde doplňte základ daně z vaší podnikatelské činnosti. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 40 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (60 % se bere jako výdaje). Vyplnění přílohy 1 si ukážeme později.

41, 41a, 42, 43, 45: Doplní se automaticky.

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

55, 56, 57: Doplní se automaticky.

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

58, 60, 61: Doplní se automaticky.

Daňové přiznání třetí strana

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

64, 70, 71, 74: Doplní se automaticky.

84: Z kolonky 9. potvrzení.

91: Zde se nám automaticky dopočítá nedoplatek na dani, který je třeba uhradit.

Daňové přiznání čtvrtá strana

PŘÍLOHY DAP:

Zde vypíšeme počet listů jednotlivých příloh – většinou se jedná o jeden list:

Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

Počet listů příloh celkem se vyplní automaticky.

Nakonec vyberte datum a po vytištění přidejte vlastnoruční podpis. Než se ale vrhnete na tisk, vyplníme si ještě Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“. Vraťte se v interaktivním pdf na 2 stranu a klikněte na „Příloha 1“.

Příloha č. 1

Vyplňte rodné číslo.

Zaškrtněte „Uplatňuji výdaje procentem z příjmů“.

101: Doplňte celkové příjmy OSVČ (suma za vámi vystavené faktury).

102: Doplňte výdaje OSVČ (v případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 60 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (40 % se bere jako zisk, který jsme uvedli v poli 37).

104, 113, 114: Doplní se automaticky.

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)

B. Druh činnosti

Název hlavní (převažující) činnosti

Zde uveďte činnost, kterou se převážně zabýváte, například: VÝROBA OSTATNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

Sazba výdajů % z příjmů: 60 (výdajový paušál jsme si vysvětlili výše).

Příjmy: 100 000 (suma za vámi vystavené faktury).

Výdaje: Doplní se automaticky.

CZ – NACE: Doplní se automaticky.

Samozřejmě můžete vyplnit i Název dalších činností, bude-li třeba.

Celkem: Doplní se automaticky.

Příloha daňového přiznání

C. Údaje o samostatné činnosti

Na druhou stranu stačí doplnit datum zahájení činnosti.

K  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob nezapomeňte přiložit „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ od svého zaměstnavatele a můžete vyrazit na finanční úřad. Podat daňové přiznání je nově možné také online, ovšem k tomu je potřeba zaregistrovat si přístup do daňové informační schránky. K tomu ovšem potřebujete E-identitu, datovou schránku nebo Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR. Já jsem pro letošek přiznání podával ještě v papírové formě, ovšem návštěvu FÚ jsem využil k tomu, abych si tam nechal ověřit svou identitu pro přístup přes Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR. Protože ale zatím nemám s tímto systémem žádné zkušenosti, napíšu o něm možná někdy později.

Další důležité povinnosti OSVČ

Jako OSVČ jste povinni po odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení„Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020“ a na vaši zdravotní pojišťovnu „Přehled OSVČ za rok 2020“.

Další příspěvky k přečtení

Přehledy OSVČ pro ČSSZ/OSSZ a ZP online

Přehledy OSVČ pro ČSSZ/OSSZ a ZP online

Jak už jsme si napsali loni, jako OSVČ jste povinni po odevzdání daňového přiznání (online) na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021" a na vaši zdravotní...

Daňové přiznání online

Daňové přiznání online

Přibližně před rokem jsem napsal článek jak na Daňové přiznání v případě, že máte HPP u zaměstnavatele a OSVČ provozujete pouze jako vedlejší činnost. Letos se podíváme na daňové přiznání online. Ačkoliv jsem se celého procesu obával, což je asi znát i podle...

Ear saver

Ear saver

Asi před měsícem jsem začal pracovat na novém tvaru bavlněné roušky, a když už jsem se chystal na výrobu prototypu, došlo ke zpřísnění opatření a nutnost nosit na většině míst respirátor nebo chirurgickou roušku. To v domácích podmínkách jen tak nevyrobíte... Aby byla...