LUFREE-logo široké

Odmala se intenzivně věnuji elektrotechnice. S „bastlením“ jsem přišel poprvé do styku již v předškolním věku, kdy mě k tomu začal vést můj děda – radioamatér, opravář televizorů, rádií a vůbec veškeré elektroniky, kterou k němu někdo na opravu dovezl.

Svůj první obvod – blikač s LED, jsem sestrojil přibližně v šesti letech. Touha po poznání a uspokojení z úspěchu při konstrukci elektronických zařízení mě neopustilo dodnes. Postupem času jsem se dostával ke konstrukcím zajímavějších a složitějších zařízení.

Na střední škole jsem se začal zajímat také o výtvarné umění, konkrétně malování, a na vysoké škole k tomu přibylo ještě amatérské divadlo. K tomu poslednímu bylo dokonce nutné naučit se pracovat také se šicím strojem. Ale nejen to. Aktuálně se věnuji i výrobě rekvizit a kulis.

Tvorba čehokoliv, ať už ušití jednoduchého šátku nebo složitých barokních šatů, atrapy tlačítka zvonku nebo repliky rotačního kulometu, sestrojení jednoduchého blikače nebo složitého komunikačního zařízení, mě neskutečně naplňuje.

Všechny výše uvedené záliby se skloubí právě v projektu LUFREE.

„Když o tom dokážete snít, dokážete to uskutečnit.“

Randy Pausch – Poslední přednáška