O projektech

Práci na projektech je možné rozdělit do několika fází. Všem těmto fázím se věnuji.

Každý nový projekt začíná nápadem, který se dál rozvíjí.

Před realizací nápadu je nezbytný design výsledného produktu.

Pro realizaci projektu je třeba naplánovat technologie výroby nového produktu.

Finální fázi projektu je jeho fyzická realizace.

Vybrané projekty také financuji.

Creativity

Každý nový projekt začíná nápadem, který se dál rozvíjí.

Ne vždy dostane člověk nápad a hned vše vidí v jasných obrysech. Občas je třeba klid na delší přemýšlení, občas je dobré se s někým o nápad podělit a konzultovat ho s ním. I s tímto mohu pomoci. Nedělám pouze výsledný produkt podle předem daného návrhu. Společně můžeme vytvořit něco, o čem se vám při tom prvotním záblesku myšlenky ani nesnilo.

Design

Před realizací nápadu je nezbytný design výsledného produktu.

Design není jen tvar, vzhled, barva,... Je to také průzkum oblasti, pro kterou je produkt určen, plánování, modelování, dodržování technických a technologických pravidel. Občas je nutné design přizpůsobit technologii výroby nebo použitým materiálům a také koncovému uživateli. Fáze designu propojuje estetickou, praktickou a technickou stránku produktu.

Technology

Pro realizaci projektu je třeba naplánovat technologie výroby nového produktu.

Před samotnou konstrukcí je třeba naplánovat, z jakého materiálu bude produkt vyroben, jakou bude mít povrchovou úpravu, jaké nástroje budou potřeba, připravit soupisky materiálu, ale i tento materiál objednat a sestavit cenovou kalkulaci. Technologie jde ruku v ruce s designem a někdy i design zpětně ovlivňuje.

Construction

Finální fází projektu je jeho fyzická realizace.

Po přípravné fázi přichází na řadu fyzická realizace projektu. Důkladné naplánovaní ale nemusí vždy znamenat jednoduchou realizaci. Dle komplexnosti projektu se může jednat o nejdelší fázi projektu. Někdy se může i stát, že je nutné vrátit se o pár kroků zpět a provést re-design a přeplánování technologie výroby. Samozřejmě je nutné mít k dispozici správné nástroje pro výrobu.

Production

Vybrané projekty také financuji.

Jelikož je pro mě tvoření celoživotním hobby, projekty, které mě zaujmou, také kompletně financuji nebo produkty realizuji pouze za cenu materiálu, bez jakéhokoliv honoráře.

Minigun M134

Prvním počinem LUFREE byla zakázková výroba repliky zbraně typu Minigun M134. Zbraň byla vyráběna pro film Vaginator: Dawn of the Bitches z produkce Founder movies. Produkce filmu hradila pouze náklady na použitý materiál.

The Blaster II

Po úspěšné výrobě Minigun M134 pro Founder movies vznikla myšlenka komplexnější spolupráce na dalším filmu.  Ambice LUFREE byla tentokrát kompletní produkce filmu a v ten okamžik se zrodila myšlenka natočení pokračování filmu The Blaster. V projektu The Blaster II - Second Blast byly financovány veškeré rekvizity a kostýmy z produkce LUFREE.

Retro kamera

Pro účely divadelní hry Roberta Vrby Pusťte mlhu! bylo třeba vyrobit repliku kamery používané ve filmovém průmyslu v cca 30.-40. letech 20. století.