LUFREE-logo široké

Přehledy OSVČ pro ČSSZ/OSSZ a ZP online

Česká správa sociálního zabezpečení - přehled OSVČ
LUFREE-logo

Autor: Lubomír Friml

Odmala se věnuji elektrotechnice. Na střední škole jsem se začal zajímat také o výtvarné umění a na vysoké škole k tomu přibylo ještě amatérské divadlo. Aktuálně se věnuji výrobě rekvizit a kostýmů do divadla i filmů, výrobků ze dřeva, betonu a kůže. Vyrábím také výšivky a silikonové formy na míru.
Publikováno: 23. 03. 2022
Přehledy OSVČ pro ČSSZ/OSSZ a ZP online

Jak už jsme si napsali loni, jako OSVČ jste povinni po odevzdání daňového přiznání (online) na FÚ také odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021“ a na vaši zdravotní pojišťovnu „Přehled OSVČ za rok 2021“. Stejně jako daňové přiznání, i toto můžete vyřídit z pohodlí domova. Také u tohoto článku nemohu pochopitelně přebrat odpovědnost za jejich 100% správnost.

Česká správa sociálního zabezpečení

„Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021“ odevzdáte online na adrese https://eportal.cssz.cz/web/portal. Zde klikněte na „Přihlásit“.

Česká správa sociálního zabezpečení

Možnosti přihlášení jsou přes Identitu občana (včetně Bankovní identity) nebo přes přihlašovací údaje do Datové schránky.

Česká správa sociálního zabezpečení - přihlášení

Po přihlášení srolujte na sekci „Pro OSVČ“ a uprostřed můžete pokračovat na „Zjistit více“ nebo rovnou klinout na „VYPLNIT“.

Česká správa sociálního zabezpečení - přehled OSVČ

Pokud jste zvolili „Zjistit více“, naleznete na následující stránce nějaké základní informace a máte zde opět možnost kliknout na „VYPLNIT“.

Česká správa sociálního zabezpečení - přehled OSVČ

V novém okně se vám již otevře formulář stejný jako jsme mohli vidět při vyplňování loni. Stejně jako u Daňového přiznání se po odsouhlasení předvyplní vaše známé údaje. Zaškrtněte, že se jedná o řádný přehled. Místně příslušnou OSSZ a variabilní symbol důchodového pojištění (DP) by se měl doplnit automaticky. Pokud ne, měly by být k nalezení v dopisu, který vám po registraci OSVČ z OSSZ přišel.

A. Základní identifikace

Pokud některé údaje chybí, především ty kontaktní, doporučuji je doplnit.

Česká správa sociálního zabezpečení - Základní identifikace

B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ)

Interaktivní formulář vám možná nabídne „Údaje o výkonu SVČ v roce 2021 dle evidence ČSSZ“. V tom případě stačí kliknout na „Přenést údaje do formuláře“. V případě, že by se realita lišila nebo jste SVČ nevykonávali po celý rok, je možné v příslušném řádku vybrat měsíce, ve kterých jste ji vykonával/a.

C. Důvod výkonu vedlejší SVČ podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) – d) zákona č. 155/1995 Sb.

Zde je opět možné kliknout na „Přenést údaje do formuláře“ nebo zaškrtněte: 14. Zaměstnání.

Česká správa sociálního zabezpečení - Údaje o výkonu SVČ

D. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2021 a další údaje podle ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb.

20. Daňový základ: Doplňte váš zisk po odečtení nákladů. V případě uplatnění tzv. výdajového paušálu se ve většině případů u živnosti volné jedná o 40 % všech vašich příjmů vzniklých na základě živnostenského oprávnění (60 % se bere jako výdaje). Jedná se tedy o stejnou částku jakou jste uvedli v Daňovém přiznání v kolonce 37.

21., 22. Pokud je třeba, doplňte počet měsíců.

E. Vedlejší SVČ – přihláška k účasti na DP OSVČ v roce 2020

Pokud jste nedosáhli rozhodné částky (daňový základ), je možné zaškrtnout „ne“.

Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2021 činila 85 058 Kč (viz níže), v roce 2022 činí 93 387 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Česká správa sociálního zabezpečení - Údaje o daňovém základu

F. Výše zálohy na důchodové pojištění (DP) a pojistného na nemocenské pojištění (NP) na rok 2022

Zaškrtněte, že v dalším roce budete vykonávat opět SVČ vedlejší.

Kolonky 35.-37. se vyplní automaticky. Pokud ale nemáte povinnost platit v následujícím roce měsíční zálohy na DP, můžete zaškrtnout políčko před částkou a tu potom ručně upravit na 0.

Česká správa sociálního zabezpečení - Výše zálohy

G. Způsob použití přeplatku

Žádný přeplatek by nám vzniknout neměl, proto není třeba nic doplňovat.

H. Údaje o daňovém přiznání

38. Ano

39., 40., 42. Ne

41. Nevyplňovat

K. Prohlášení

Stačí zaškrtnout

L. Podpisy a přílohy

Doplňte datum vyplnění, přílohy žádné nejsou.

Česká správa sociálního zabezpečení - Dokončení

Na závěr jsem si opět formulář vytiskl a prošel jeho správnost, pak je možné „Přejít k elektronickému odeslání“. Zde proběhne ještě kontrola dat a otevřou se vám možnosti odevzdání. Pokud jste se na začátku přihlásili, je nejjednodušší zvolit „Odevzdat přes ePortál“.

Stav podání si pak můžete zkontrolovat v nabídce „Moje podání“.

Česká správa sociálního zabezpečení - Odeslání

Zdravotní pojišťovna online

Další povinností je podat „Přehled OSVČ za rok 2021“ vaši zdravotní pojišťovně (ZP). Ačkoliv je zdravotních pojišťoven nespočet, podle rychlého průzkumu se papírové formuláře pro přehled ZP shodují. V případě online odeslání přehledu se ale mohou lišit značně. U některých pojišťoven jsou prakticky shodné s těmi papírovými, VZP na svém portálu má takový „dotazník“, kterým se proklikáte a s formulářem ve známé formě se ani nepotkáte.

Po přihlášení na moje.vzp.cz u „STAV POJIŠTĚNÍ“ klikněte na „Více informací“.

Zdravotní pojišťovna - podání přehledu OSVČ

Následně vyberte „Podat přehled OSVČ za rok 2021“.

Zdravotní pojišťovna - podat přehled OSVČ

Následně již stačí pravdivě vyplnit dotazník, na jehož konci se vám zobrazí krátké shrnutí a nedoplatek na pojistném. Přehled můžete následně odeslat a nezapomeňte doplatek nejpozději do 8 dnů uhradit.

U jiné pojišťovny se můžete setkat s jiným systémem podání. Některé vypadají stejně jako papírové podání. Pak by se vám mohl hodit můj článek z loňského roku, především pak jeho druhá část.

Další příspěvky k přečtení

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Silikonové formy, e-shop a nový vzhled

Před více než dvěma lety jsem si zkusil vyrobit svou první silikonovou formu a napsal o tom článek. Experimentoval jsem s odléváním betonu a pryskyřice a připsal pár dalších článků. V té době jsem netušil, co mě čeká téměř na den přesně o rok později. Ozvala se mi...

Daňové přiznání online

Daňové přiznání online

Přibližně před rokem jsem napsal článek jak na Daňové přiznání v případě, že máte HPP u zaměstnavatele a OSVČ provozujete pouze jako vedlejší činnost. Letos se podíváme na daňové přiznání online. Ačkoliv jsem se celého procesu obával, což je asi znát i podle...

Ear saver

Ear saver

Asi před měsícem jsem začal pracovat na novém tvaru bavlněné roušky, a když už jsem se chystal na výrobu prototypu, došlo ke zpřísnění opatření a nutnost nosit na většině míst respirátor nebo chirurgickou roušku. To v domácích podmínkách jen tak nevyrobíte... Aby byla...