The Blaster II

Second blast

Po úspěšné výrobě Minigun M134 pro Founder movies vznikla myšlenka komplexnější spolupráce na dalším filmu. Ambice v rámci projektu LUFREE byla tentokrát kompletní produkce filmu a v ten okamžik se zrodila myšlenka natočení pokračování filmu The Blaster. Pro maximální využití potenciálu LUFREE jsme se s režisérem a scénáristou filmu Robertem Vrbou domluvili, že pokračování bude v žánru sci-fi.

Následovalo několik schůzek a debat nad scénářem a „nekonečná“ online diskuse nad jednotlivými postavami, kostýmy, doplňky a rekvizitami. Ze strany režiséra přicházely dotazy, zda je reálné něco vyrobit, z mé strany pak požadavky na umístění a využití různých rekvizit a jejich zvýraznění ve scénáři, aby byl jejich potenciál maximálně využit. Příklad prvního případu je ovladač na  ruku pro postavu Augusta Vernera, ve druhém případě šlo například o kostým androidky Kitty, který je propleten flexibilními neony ovládanými na dálku.

Každý nový projekt začíná nápadem, který se dál rozvíjí.

V tento okamžik se zapojily fáze Creativity a Production. Již v průběhu tvorby scénáře vznikaly nákresy kostýmů a rekvizit a úvahy nad jejich výrobou. S výrobou kostýmů a rekvizit bylo také spojeno prohledávání internetu s cílem najít použitelné „polotovary“, například pro výrobu zbraní, nebo doplňky či celé kostýmy pro jednotlivé postavy. Příkladem kostýmu, který nepochází přímo z produkce LUFREE, ale je kompletně zakoupený od třetí strany, je kostým postavy Seiline. Další jasnou volbou bez nutnosti vlastní výroby byly kostýmy zážehových techniků.

Po dokončení scénáře přišlo na řadu podrobné plánování designu a technologií výroby jednotlivých kostýmů a rekvizit. Pro jednotlivé produkty jsou tyto postupy rozepsány v detailu jednotlivých postav. Následná fáze konstrukce si také v některých případech vyžádala změnu scénáře, protože jsme přišli na to, že původní představy jsou buď nerealizovatelné nebo výsledný produkt nevypadá tak dobře, jak vypadal v našich představách, a proto byl vyroben jinak.

Johnny Blaster

Space soldier

Ralph

Seiline

August Verner

Solaria

Elexia

Kitty

Posted in Kostýmy a rekvizity and tagged , , , , , , , , , , , .