Anycubic stroje

MSLA tisk

MSLA tiskárny (Mask Stereolitography) jsou ideální pro malé výtisky, u kterých je kladen velký důraz na detail. Tiskárna Anycubic Photon, kterou mám ve svém vybavení, disponuje tiskovou kapacitou 115*65*155 mm a rozlišením 47 μm (XY) a 25 μm (Z). "Temnou" stránkou této technologie je značný nepořádek, který provází především čištění jak tiskárny, tak samotného výtisku po jeho dokončení. Pryskyřici je možné v tiskárně ponechat pro další tisk, ale nedoporučuje se ji tam "skladovat" dlouhodobě. Výtisk proti tomu je vhodné nechat chvilku "okapat", následně umýt v isopropylalkoholu, a poté „dotvrdit“ pomocí UV záření. K tomu slouží Anycubic Wash & Cure Machine.

Nechci se zde věnovat technologii samotné nebo recenzi produktů Anycubic, ale vychytávkám, které se mohou při využití této technologie tisku hodit.

Anycubic Photon

S trochou nadsázky by se dalo říci, že tento model je v současné době zastaralý. Při uvedení na trh se jednalo o leadera v této kategorii, protože to byla jedna z prvních komerčních MSLA tiskáren cenově dostupných široké veřejnosti. Postupem času se na trh dostalo mnoho konkurenčních tiskáren s podobnými parametry ve stejné cenové kategorii. Následně i její nástupci, kteří měly vychytané některé neduhy, kterými tato tiskárna může trpět. Nyní začíná éra MSLA tiskáren s monochromatickými displeji pro maskování. Ty mají díky redukci pixelů z RGB na monochromatické větší propustnost UV záření a tudíž na vytvrzení stačí kratší čas expozice vrstvy. Z toho plyne několikanásobně rychlejší tisk.

Pomůcky pro tisk

Nechte pryskyřici okapat

Po dokončení tisku je na povrchu výtisku i tiskové podložce stále značné množství nevytvrzené pryskyřice. Bylo by možné ji rovnou opláchnout v isopropylalkoholu, ale tím bychom nejen plýtvali drahocenným materiálem, ale také urychlili kontaminaci isopropylalkoholu pryskyřicí a bylo by třeba ho častěji měnit. Proto je vhodné nechat výtisk okapat. K tomu může sloužit redukce, která tiskovou podložku podrží nad nádržkou s pryskyřicí pod úhlem 45°, aby se tento proces zefektivnil a urychlil.

Anycubic Wash & Cure Machine

Omytí výtisků

Výtisky se oplachují zpravidla isopropylalkoholem. V začátcích jsem měl dvě nádoby s isopropylalkoholem. V první jsem výtisk nechal pěkně "vykoupat" a očistil nahrubo od zbytku pryskyřice. Následoval přesun do druhé nádoby, kde probíhalo mytí "načisto". V první nádobě bylo nutné isopropylalkohol častěji měnit, respektive jsem vždy po nějakém čase z nádoby "číslo dvě" udělal nádobu "číslo jedna" a na finální umývání používal opět čerstvý, čistý isopropylalkohol. Tento způsob je značně nepohodlný a nadělá se při něm spousta nepořádku. Pořídil jsem si tedy Anycubic Wash & Cure Machine. S tímto pomocníkem je oplachování "pohádka". Jedná se o tak čistý proces, že v mnoha případech ani nepoužívám ochranné nitrilové rukavice a když už, tak mi stačí jedna nebo dvě. Dříve to bylo několik párů.

Vytvrzení výtisků

Opět se vrátím do minulosti, kdy jsem ze začátku zkoušel vytvrzovat výtisky na slunci na parapetu za oknem. Kromě malé efektivity tento způsob také může způsobit "zežloutnutí" pryskyřice. Později jsem pro vytvrzování používal UV světlo, které mám na osvit fotocitlivé vrstvy při výrobě DPS. Toto také nebylo ideální řešení vzhledem k osvitu vždy pouze z jedné strany, a tudíž nutnosti výtisky postupně otáčet a celkově delšího času vytvrzování. Ideální řešení nabídla až již zmiňovaná Anycubic Wash & Cure Machine.

Mytí MSLA výtisků

Úklid

Skladování pryskyřice

K nejméně příjemným částem MSLA tisku patří úklid. Jak jsem již napsal, po tisku je možné nechat pryskyřici v tiskárně pro další použití. To se ovšem nedoporučuje při delších prodlevách mezi tisky. Rozhodně by tento čas neměl překročit několik dní. Kromě jiných problémů u barevných pryskyřic může také docházet k usazování pigmentu. Pokud ponechám pryskyřici v tiskárně, je vhodné ji také něčím zakrýt, aby se minimalizovalo případné pronikání světla do nádržky. K tomu může posloužit kryt vytištěný na klasické FDM tiskárně.

Druhou možností je pryskyřici nalít zpět do nádoby. K tomu je nutné použít síto. S tiskárnami bývají dodávány filtry pro malířské barvy, které jsou účinné, ale bohužel jednorázové. Druhou možností je použití kovového sítka. Pro zjednodušení je možné použít stojan na nádobku s pryskyřicí, aby se nám vrátilo co největší množství nevyužité pryskyřice k dalšímu použití.

Filtrace isopropylalkoholu

Po nějakém čase dojde ke kontaminaci isopropylalkoholu pryskyřicí a jejími pigmenty. Přemýšlel jsem nad snížením nutnosti jeho výměny za nový a napadlo mě použít kávový filtr pro jeho vyčištění. Tento postup funguje velice dobře a omezuje tak nutnost časté likvidace isopropylalkoholu a jeho výměny. Nemusím snad připomínat, že s pryskyřicí, isopropylalkoholem a vším, co přijde s těmito chemikáliemi do styku, by se mělo zacházet jako s nebezpečným materiálem a stejným způsobem by se mělo i likvidovat.

Prostředky pro filtraci IPA
Kávový filtr
Kontaminovaný IPA
Čistý IPA
Posted in 3D tisk and tagged , , , , , , , , , , .