Monoprice Select Mini Pro 3D Printer

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer

Na začátku 2020 roku jsem do vybavení pořídil tiskárnu Monoprice Select Mini Pro 3D Printer. Pro svou menší tiskovou kapacitu je určena pro malé výtisky, případně jako pojistka při poruše nebo nutnosti vytisknout náhradní díly pro LUFREE 3D printer.

Před zveřejněním příspěvku jsem bohužel zjistil na stránkách výrobce informaci: "This item has been discontinued". No, co se dá dělat. I tak si myslím, že se jedná o zajímavé čtení. Navíc tiskárna se dá stále sehnat v různých doprodejích, případně je v prodeji její předchůdce Monoprice MP Select Mini 3D Printer V2.

Downgrade firmware

Tiskárna disponuje vyhřívanou podložkou a funkcí jejího automatického vyrovnání. První testovací výtisk proběhl bez problémů (na úvodní fotografii), nicméně již při dalším tisku s touto funkcí začaly být problémy. Přestože by se nastavení výšky tiskové hlavy mělo přizpůsobit nerovnostem podložky stávalo se, že na jedné straně byla tisková hlava blíže k podložce a na druhé dále od ní. Po několika pokusech jsem došel k závěru, že je to způsobeno tím, že kontrolní body, pro vyrovnání podložky, které si tiskárna před tiskem změří, byly umístěny příliš blízko ke středu tiskové podložky. Tento závěr se mi potvrdil i na základě pátrání po řešení tohoto problému, když jsem objevil stránku https://www.mpselectmini.com/, kde v sekci firmware lze najít informaci:

"v51 is not available for download. I prefer v50 anyways because the bed leveling probe points are further from the center of the bed. v51 for some reason probes 4 points in a small square near the center of the build plate."

S menšími napětím jsem tedy provedl downgrade z v51 na v50. K žádné viditelné změně na první pohled nedošlo, ovšem vyrovnání podložky již probíhá více u jejich krajů, tudíž je přesnější.

Vyhřívaná podložka

Jak jsem napsal výše, tiskárna je vybavena vyhřívanou podložkou. Podložku tvoří hliníkový plech o tloušťce 3 mm a rozměrech 165*130 mm (z toho tisknutelná plocha 120*120 mm), který je odnímatelný, upevněný pomocí magnetů na topném tělesu. To je tvořeno topnou DPS na hliníkovém plechu o tloušťce 1 mm a rozměrech 80*80 mm. Z toho plyne, že vyhřívání neprobíhá po celé ploše podložky, ale pouze v jejím středu.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer

Rozložení teploty na tiskové podložce

Vzhledem k provedení vyhřívání podložky je jasné, že teplota bude zpočátku nerovnoměrně rozložená na tiskové podložce. Proto jsem se rozhodl provést experiment s mojí termokamerou, abych mohl sledovat rozložení teploty v průběhu zahřívání. Cílovou teplotu jsem nastavil na maximální možnou, tedy 70 °C, a průběžně měřil teplotu ve středu a na okraji podložky. Celý proces zahřívání podložky je vidět v následujícím videu. Pod videem najdete fotografie z termokamery a popisek k různým časům průběhu zahřívání.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Rozdíl teplot
Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Umístění termistoru

Z umístění termistoru (na fotografii je vidět fixace žlutou kaptonovou páskou), který teplotu podložky snímá, je také zřejmé, že teplota, zobrazená na displeji tiskárny se na teplotě podložky "projeví" se zpožděním. Přesnost také nemusí být úplně perfektní.

K zapnutí vyhřívání došlo v 7. sekundě záznamu. V tomto okamžiku tiskárna udává teplotu podložky 26 °C.

Již po 5 sekundách, tedy v čase 00:12:00, je vidět změna teploty. Teplota podložky dle tiskárny je 29°C, teplota podložky dle termokamery je 23,1 °C.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 29 střed
Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 25 okraj

V čase 00:30:00 je teplota podložky dle tiskárny 42 °C.

Teplota podložky dle termokamery na středu je 29,0 °C.

Teplota podložky dle termokamery na okraji je 24,5 °C.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 40 střed
Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 33 okraj

V čase 01:20:00 je teplota podložky dle tiskárny 53 °C.

Teplota podložky dle termokamery na středu je 39,7 °C.

Teplota podložky dle termokamery na okraji je 33,1 °C.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 46 střed
Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 40 okraj

V čase 02:00:00 je teplota podložky dle tiskárny 59 °C.

Teplota podložky dle termokamery na středu je 45,9 °C.

Teplota podložky dle termokamery na okraji je 39,7 °C.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 55 střed
Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 47 okraj

V čase 03:00:00 je teplota podložky dle tiskárny 66 °C.

Teplota podložky dle termokamery na středu je 54,6 °C.

Teplota podložky dle termokamery na okraji je 47,4 °C.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 59 střed
Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 52 okraj

K dosažení cílové teploty 70 °C dochází dle tiskárny v čase 03:35:00.

Teplota podložky dle termokamery na středu je 58,6 °C.

Teplota podložky dle termokamery na okraji je 52,7 °C.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 65 střed
Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Teplota 59 okraj

Přibližně po dalších třech minutách je dosaženo maximální teploty podložky ve středu 65,2 °C.

Na okraji má podložka v tuto chvíli 59,0 °C.

Monoprice Select Mini Pro 3D Printer - Topná plocha

Teplotní offset termistoru

Na poslední fotografii z termokamery je vidět důvod, proč se teplota podložky po dosažení cílové hodnoty již nezvyšuje - samotné topné těleso má v tuto chvíli cílových 70 °C, a proto tuto teplotu tiskárna udržuje. Pokud bychom chtěli mít cílovou teplotu na povrchu tiskové podložky, bylo by třeba počítat s postupným snižováním teploty směrem dále od topného tělesa a spočítat vhodný offset pro cílovou teplotu na termistoru - v tomto případě +5 °C.

Přilnavost tiskové podložky

Vyhřívaná tisková podložka značně zjednodušuje uchycení výtisku na jejím povrchu, u některých materiálů je přímo nutností. Uvádí se, že PLA nepotřebuje vyhřívanou podložku, nicméně často se setkávám s tiskaři, kteří pro různé materiály používají pro lepší přilnavost na podložku ještě další přípravky jako "glue stick" (lepidlo na papír), lak na vlasy nebo speciální spreje (předpokládám, že téměř totožné s lakem na vlasy, jen bez parfému) či další přípravky jako Magigoo, apod. Já jsem se od začátku snažil, a ve většině případů úspěšně, tisknout bez těchto dalších preparátů. Důležitým elementem je také povrch tiskové podložky. V začátcích jsem úspěšně používal různé "Build Plate Stickers" (něco jako BuildTak - jiný obchodní název neznám), který má na tiskové podložce i Monoprice Select Mini Pro 3D Printer. V poslední době přecházím u tiskáren na magnetické podložky z pružinové oceli s texturovaným PEI povrchem, což čeká i tuto tiskárnu.

Posted in 3D tisk and tagged , , , , , , , .