GRBL firmware pro CNC frézu

Stejně jako u LUFREE laseru jsem do GRBL převodníku pro CNC frézu nahrál poslední verzi GRBL firmware, kterou lze stáhnout z GitHub. Jelikož mi oficiální postup pro nahrání nefungoval, uvedu zde kompletní postup, který v mém případě fungoval.

Nahrání firmware

 1. Z poslední verze GRBL zkopírujte pouze složku "grbl" (samozřejmě i s jejím obsahem) do adresáře: "...\Documents\Arduino\libraries".
 2. Následně spusťte Arduino IDE a otevřete projekt "...\Documents\Arduino\libraries\grbl\examples\grblUpload/grblUpload.ino"
 3. Vyberte správný port, vývojovou desku, případně procesor a můžete projekt bez problémů zkompilovat a nahrát.

Jako vývojovou desku zvolte "Arduino Nano" a procesor "ATmega328P" případně "ATmega328P (Old Bootloader)", podle toho jaký bootloader má vámi použité Arduino.

GRBL upload to Arduino

Hlášky "Mála dostupné paměti, můžou nastat problémy se stabilitou." se nemusíte bát. Kromě gramatické chybky na začátku hlášky jsem nezaznamenal žádné problémy.

Chybová hláška

Konfigurace firmware

Následně je nutné provést připojení ke kontroléru pomocí SW v PC. Já pro začátek zvolil "Grbl Controller 3.6.1". Po spuštění řídicího SW je třeba zvolit port, na který je kontrolér připojen a baud rate 115200, poté je možné se připojit. Program po připojení odešle "$$", což je příkaz pro vyčtení aktuálního nastavení z EEPROM. Před použitím kontroléru k řízení CNC je nutné provést nastavení dle stroje, který používáte. Podrobný popis jednotlivých parametrů naleznete opět na GitHub projektu. V mém případě se jednalo o změny v těchto parametrech:

 • $0=3 (Step pulse, microseconds)
 • $3=6 (Direction port invert, mask)
 • $30=11000 (Max spindle speed, RPM)
 • $100=400 (X steps/mm)
 • $101=400 (Y steps/mm)
 • $102=400 (Z steps/mm)
 • $110=2000 (X Max rate, mm/min)
 • $111=2000 (Y Max rate, mm/min)
 • $112=700 (Z Max rate, mm/min)
 • $120=200 (X Acceleration, mm/sec^2)
 • $121=200 (Y Acceleration, mm/sec^2)
 • $122=100 (Z Acceleration, mm/sec^2)

Tyto hodnoty se mohou dle konstrukce CNC lišit, proto je nutné je vždy vyčíst v manuálu ke konkrétnímu stroji, případně vyžádat u jeho výrobce. Po dokončení nastavení je vhodné si je ověřit pomocí příkazu "$$" a zkontrolovat, že uložení proběhlo v pořádku. Tyto parametry jsou uloženy v EEPROM, proto je není nutné zadávat při dalším zapnutí. Po ověření správnosti parametrů je možné začít CNC používat.