Retro kamera

Pro účely divadelní hry Roberta Vrby Pusťte mlhu! bylo třeba vyrobit repliku kamery používané ve filmovém průmyslu v cca 30.-40. letech 20. století. Jako předloha posloužila kamera na následujícím obrázku.

Každý nový projekt začíná nápadem, který se dál rozvíjí.

Vzhledem k velice omezenému rozpočtu návrh modelu a výroba výsledné rekvizity vycházela z dostupných materiálů bez nutnosti nákupu dalšího materiálu. Z tohoto důvodu nebyl kladen až takový důraz na přesnou podobu vůči originálu.

Základním dílem je tělo kamery. Pro tento účel byl zvolen starý kufr na nářadí s prakticky nulovými pořizovacími náklady.

Před realizací nápadu je nezbytný design výsledného produktu.

Jak již bylo uvedeno, tělo kamery tvoří starý kufr na nářadí, který byl v minulosti používán k prezentaci elektronických produktů, proto zde po předchozích úpravách zůstalo mnoho otvorů pro vypínače, napájecí kabel a pojistkové pouzdro. Některé otvory byly zakryty různými díly kamery, pro jiné byly použity plastové záslepky.

Při návrhu designu se již počítalo s tím, že bude většina dílů vyrobena pomocí 3D tisku.

Pro realizaci projektu je třeba naplánovat technologie výroby nového produktu.

Bylo v plánu vyrobit většinu dílů pomocí 3D tisku. Výjimku tvoří pouze hliníkové trubičky pro posun stínítka, dva kovové úhelníky pro uchycení stínítka, pouzdra na filmové kotouče a „tělo“ hledáčku, pro které byl zvolen dřevěný hranol. Ten byl zvolen proto, že u tohoto základního tvaru je zbytečné ztrácet čas tiskem, který by zabral několik hodin, a zároveň snížil náklady na tiskový materiál.

Všechny díly jsou k tělu kamery připevněny pomocí šroubů, plastové záslepky přebytečných otvorů jsou přilepeny tavnou pistolí.

Pro povrchovou úpravu byl zvolen hnědý a stříbrný akrylový nástřik. Některé části kufru byly před nástřikem zamaskovány papírovou páskou, aby zde zůstala původní stříbrná barva hliníkových profilů.

Finální fázi projektu je jeho fyzická realizace.

Mechanické díly

Většina plastových dílů byla vytištěna FDM technologií, výška vrstvy tisku byla nastavena na 0,2 mm při průměru trysky 0,4 mm. Použit byl černý PET-G. Pro tisk vstupu hledáčku byl použit černý TPU.

Čočky kamery byly vytištěny z čirého fotopolymeru na DLP tiskárně.

Povrchová úprava

Jak již bylo uvedeno, některé části kufru byly před nástřikem zamaskovány papírovou páskou, aby zde zůstala původní stříbrná barva hliníkových profilů. Tělo kamery, stejně jako pouzdra na filmové kotouče a plastový držák pro jejich připevnění, byly opatřeny hnědým nástřikem ve dvou vrstvách.

Dřevěný hranol a některé plastové díly byly nastříkány stříbrnou akrylovou barvou, jiné byly ponechány v původní černé barvě.